עמוד לדוגמא 2018-06-10T14:51:03+03:00

מינהל סחר חוץ במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, אמון על ניהול ונווט מדיניות הסחר הבינלאומית של מדינת ישראל. תחומי הפעילות העיקריים כוללים פעולות לקידום הסחר והיצוא, ייזום ותחזוקת הסכמי סחר לשיפור תנאי הסחר של ישראל, עידוד ומשיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות זרות. יחד עם הפעילות בישראל המינהל מפעיל מערך של נציגים כלכליים אשר מהווים את הזרוע הביצועית של המשרד בשווקי חו”ל.

יעדים לפעילות

סיוע לתעשייה הישראלית להעמקת הפעילות בשווקים קיימים וחדירה לשווקים חדשים
לווי ותמיכה ליצואן הבודד בפעילות השיווקית בחו”ל
ייזום ויישום הסכמי סחר בינ”ל ותחזוקת הסכמים קיימים
גיוס השקעות ושותפויות אסטרטגיות
שיפור תדמית התעשייה והמשק הישראלי
מניעת תחרות בלתי הוגנת – היצף
המבנה הארגוני של מינהל סחר-חוץ
המינהל מורכב מארבעה אגפים:

האגף הבינלאומי
האגף לקידום היצוא
האגף לאיכות השירות וניהול ידע
מערך כלי סיוע לתעשייה
לצד המחלקות הגיאוגרפיות פועלות גם מחלקת אירוח, קשרי חוץ, פרסום והסברה, וכן המחלקה לתקציבי סחר חוץ ורישום היצוא.
במינהל קיימת גם היחידה למניעת יבוא בהיצף והיטלי סחר. תפקידה הוא למנוע פגיעה בתעשייה הישראלית על-ידי יבוא בהיצף ומניעת נזקים בלתי הפיכים לענפים על-ידי הטלת היטלי סחר.