BSS / BPO – תעשיית השירותים העסקיים הפולנית

האזור של מרכז ומזרח אירופה (CEE) כבר מוכר כבעל פוטנציאל עצום בענף השירותים העסקיים (BSS או BPO). מגזר זה התחיל להתפתח בפולין בשנת 2005, כאשר מרכזי שירותים בינלאומיים החלו לפתוח פעילות במדינה. היתרונות העיקריים במדינה  במשיכת הפרויקטים שהוזכרו לעיל, מורכב מאקלים השקעה, משאבי אנוש מוכשרים והתפתחותו של שוק משרדים מודרני.