בעקבות וויליאם הכובש – חברות פינטק ישראליות מגיעות ללונדוןsword

הריכוז הגבוה של מוסדות פיננסים בלונדון מושך חברות טכנולוגיה ישראליות בתחום הפינטק, סקטור בו יש פעילות רבה בישראל.