רגולציה חדשה של האיחוד האירופי – SUR

הפחתת השימוש בחומרי הדברה כימיים – רגולציה חדשה של האיחוד האירופי

בנייר עמדה ממאי 2020 שכותרתו “‘Farm to Fork’ – האסטרטגיה למערכת מזון הוגנת, בריאה וידידותית לסביבה” (A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy, and environmentally-friendly food system), התייחסה הנציבות האירופית לאובדן המגוון הביולוגי וזיהום הקרקע, המים והאוויר כתוצאה משימוש בחומרי הדברה כימיים. לפיכך, הציגה הנציבות כיעד את צמצומם ב-50% עד שנת 2030 של השימוש בחומרי הדברה כימיים ובחומרי הדברה מסוכנים אחרים. ב-22 ביוני 2022 חשפה הנציבות את ההצעה לרגולזציה בדבר שימוש בר קיימא במוצרים להגנת הצומח (Regulation on the Sustainable Use of Plant Protection Products – SUR), המתרגמת יעדים אלו ליעדים מחייבים מבחינה משפטית.

במה עוסקת SUR?

ה-SUR נועדה להחליף את דירקטיבת השימוש בר-הקיימא בחומרי הדברה (Sustainable Use of Pesticides Directive 2009/128/EC – SUD), שהיא המסגרת החוקית הנוכחית של האיחוד האירופי המסדירה את השימוש במוצרים להגנת הצומח באיחוד. כתוצאה מבחינה מחודשת של הדירקטיבה, זיהתה הנציבות מספר חסרונות ביישומה ובאכיפתה. בפרט, ציינה הנציבות את כך שהדירקטיבה אינה מיישמת באופן מלא את המטרה של צמצום הסיכון וההשפעות של השימוש בחומרי הדברה על בריאות האדם והסביבה, אינה מקדמת ניהול מזיקים משולב (Integrated Pest Management – IPM), ואינה מציעה גישות חלופיות. לפיכך, החליטה הנציבות לעדכן את SUD.

כחלק מה-SUR, מציעה אפוא הנציבות להגדיר יעדים מחייבים ברמת האיחוד האירופי על מנת להפחית ב-50% את השימוש והסיכון בחומרי הדברה כימיים וב-50% את השימוש בחומרי הדברה מסוכנים עד 2030. המדינות החברות באיחוד האירופי יקבעו ידעי הפחתה לאומיים משלהן, אך יידרשו לכבד פרמטרים מוגדרים על מנת להבטיח שיושגו היעדים של כלל האיחוד. המדינות החברות לא יורשו לקבוע יעדים לאומיים הנמוכים מ-35%. ההתקדמות תימדד באמצעות הערכת נתונים על מכירת תכשירים להגנת הצומח, כפי שידווחו לנציבות על ידי המדינות החברות, בהשוואה לממוצעי השנים 2015, 2016 ו-2017. בכל הנוגע לחומרי הדברה כימיים, המתודולוגיה לחישוב ההתקדמות מול יעדי ההפחתה מפורטת בנספח I ל-SUR. הנספח מפרט על סיווגם של החומרים בשוק האירופי לארבע קבוצות, עם משקלים שונים: משקל גבוה יותר ניתן לקבוצות חומרים מסוכנות, על מנת לעודד שימוש בתכשירים להגנת הצומח המכילים חומרים פעילים בסיכון נמוך, ולמנוע שימוש בתכשירים להגנת הצומח המכילים חומרים מסוכנים יותר.

יתרה מזאת, מציגה ה-SUR כללים מחמירים יותר בנושא IPM, על מנת להבטיח שכל החקלאים והמשתמשים המקצועיים האחרים בתכשירי הגנת הצומח פועלים לפי IPM ומסתמכים על שיטות הדברה חלופיות ידידותיות לסביבה בטרם פנייתם לחומרי הדברה כימיים. המדינות החברות באיחוד האירופי יידרשו לקבוע כללים ספציפיים עבור השימוש בחלופות במקום חומרי הדברה כימיים.

מעבר לכך, מציע SUR איסור על שימוש בכל סוגי חומרי הדברה בכל האזורים הרגישים, כגון גנים ציבוריים, גני שעשועים, בתי ספר, אזורי בילוי או ספורט, וכדומה.

מהי החשיבות של SUR?

בהתאם לאסטרטגיית “מחווה למזלג” וליוזמות אחרות (כגון זו בדבר חומרי הדברה ביולוגיים), מסמנת ה-SUR את המעבר של האיחוד האירופי מחומרי הדברה כימיים וחומרי הדברה מסוכנים לעבר מערכות מזון בנות קיימא.

יתר על כן, הכללים המחמירים בתחום הגידולים החקלאיים באיחוד עשויים להיות מתורגמים בעתיד גם לכללים מחמירים עבור מוצרי מזון חקלאיים מיובאים, לדוגמה באמצעות קביעת רמה מקסימלית מותרת של שאריות (MRLs – maximum residue levels ) וספים בייבוא ( import tolerances ). כך, בהודעה לעיתונות אשר נלוויתה ל-SUR הכריזה הנציבות על כוונתה לקחת בחשבון שיקולים סביבתיים עולמיים בעת קביעתMRL  במזון. לדברי הנציבות האירופית, בעתיד יהיה אסור לשווק באיחוד מזון מיובא המכיל שאריות מדידות של חומרים אסורים. כצעד ראשון, הודיעה הנציבות ל-WTO ביולי 2022 על טיוטת הצעת חקיקה לצמצם השאריות של תימתוקסם (thiamethoxam) וקלוטיאנידין (clothianidin) ל- Limit of Determination (LOD), לאור החשש הסביבתי העולמי מהשפעתם על מאביקים ברחבי העולם.

 הצעדים הבאים

טיוטת הרגולציה של ה-SUR הועברה לפרלמנט האירופי ולמועצת האיחוד האירופי לבחינתם וגיבוש עמדתם ביחס להצעת הרגולציה ולהציע תיקונים במידת הצורך. לאחר מכן יתחיל משא ומתן בין-מוסדי (טריאלוג), במטרה להגיע להסכמה על נוסח פשרה סופי.

ה-SUR פתוחה גם למשובים מהציבור, בקישור לעיל. המועד האחרון להגשת משובים הוא ה- 19 בספטמבר 2022.

 

צור קשר עם:

נטע בר-אל

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל