ארבעה שבועות לסגר, ועוד ארבעה: איך צרפת מתמודדת עם המחיר הכלכלי?

צרפת מציינת היום ארבעה שבועות תמימים לסגר, והחדשות האחרונות הן שהסגר יימשך עוד ארבעה שבועות תמימים. הסגר הזה נשמר עד כה באדיקות מרשימה.