מי שלא רצה אותו כשר חוץ, קיבלו כראש ממשלה

עם 66% מקולות חברי המפלגה השמרנית נבחר היום בוריס ג'ונסון ליושב ראש המפלגה השמרנית ולראש הממשלה מטעמה ומחר ייכנס לתפקיד. לפני שנה התפטר ג'ונסון, מתומכי הברקזיט הבולטים, מתפקיד שר החוץ בממשלה מיי לאור אי שביעות רצונו מההסכם שקודמתו בתפקיד גיבשה. לאורך כל הדרך (הארוכה והמיוסרת) התנגד ג'ונסון לתנאי ההסכם, שהוא ראה בהם פשרות שיפגעו בבריטניה […]