משלחת יזמיות במגוון תחומי הדיגיטל בדרך לפולין ורומניה1Women in Tech

משלחת יזמיות במגוון תחומי הדיגיטל בדרך לפולין ורומניה – מה מתוכנן בפולין?