יהיה או לא יהיה? זו שאלת הברקזיטFinancial Success Direction

יהיה או לא יהיה הסכם בין בריטניה לאיחוד האירופאי שיסדיר את היציאה של בריטניה מהאיחוד? השאלות שמעסיקות את אנגליה