הנספחת הכלכלית ברומניה מסכמת חודש ראשון בתפקידBucharest by Night

ההצטרפות לאיחוד האירופי אינה רק מאותתת על ההתקרבות למערב, אלא מסמנת בבירור על קיומן של הזדמנויות אדירות בתוך רומניה. פרויקטים ענקיים במגוון רחב של סקטורים (תשתיות, מים, חקלאות, בריאות ועוד) נהנים מתקציבי מענקים ומימון בסך מיליארדי יורו.