ביקור ראש רשות המסים, מר משה אשר בלונדון.

מר אשר ביקר בלונדון במהלך הרבעון הראשון של 2018 בתיאום וסיוע של הנספחות המסחרית. מטרת הביקור הייתה ליידע את השחקנים המרכזיים במגזר הבנקאי ואת הארגונים המעורבים בנאמנויות זרות על התוכנית החדשה שהרשות מפעילה לעידוד אזרחי ישראל להכריז על הכנסות זרות. מטרתו של הביקור הייתה לטפח שיתוף פעולה חזק יותר בין הבנקים הבריטיים לבין ישראל. במהלך […]