Global DIY Summit בברלין

Global DIY Summit  הינו האירוע העולמי המרכזי בו נפגשים קמעונאים ויצרנים בתעשית ה DIY וניתנת להם ההזדמנות להתעדכן בהתפתחויות בשוק העולמי ולהחליף דעות. מספר המשתתפים גדל משנה לשנה בהתדמדה והוא עמד השנה על כ- 1000 מרביתם מנהלים בדרג גבוהה בתחום. כ-  50%  יצרנים וכ- 30% קמעונאים. האירוע מאורגן במשותף על ידי שני ארגונים מרכזיים: (EDRA (European DIY-Retail […]