” DataCity פריז: בונים יחד את ערי המחר” הזמנה לאתגר ערים חכמות 2017

  האתגר שמשך סטרטאפים רבים מישראל במהדורתו הקודמת בשנת 2016, יוצא בקול קורא חדש. DataCity פריז הנה תכנית אקסלרטור לחדשנות הפתוחה לקהל. התכנית הוקמה ביוזמתם של חממת החדשנות NUMA המציעה שירותי תמיכה מותאמים אישית ליזמים ושל עיריית פריז. מטרת התכנית הנה להביא לידי שימוש נתונים על מנת לעצב פתרונות מותאמים מראש לטובת ערי המחר. התכנית המוצעת: תמיכה ושירותים […]

השקעות טורקיה באנרגיה נקיה

אנו עדים בשנים האחרונות לגידול משמעותי בפרויקטים התשתית בתחום האנרגיה הנקייה בטורקיה. הממשלה מצידה מעודדת את ההשקעות האלו בצורה של מתן רישיונות ותמריצים נוספים (כמו התחיבות למחיר) והקלות לחברות המשקיעות. אנו רואים כי חברות גדולות בטורקיה כמו קבוצות סבאנג’י, זורלו ואחרות פועלות בצורה נמרצת להשקיע בתחום הזה. ראוי לציון באופן מיוחד המעורבות של ארגונים בינלאומיים […]

תחום הסייבר בטורקיה

ידוע לכול כי תחום הסייבר הינו תחום “חם” בקרב המוסדות הפיננסיים והחברות הגדולות אשר להן מערכות תקשורת גדולות ומסועפות במיוחד. בולט במיוחד צורך זה בקרב חברת שמבצעות סחר ותשלומים באמצעים אלקטרוניים. בחודש נובמבר התקיים בארץ HLS & Cyber Conference והיינו עדים להשתתפות מרשימה של משלחת טורקית כאשר במיקוד ההתעניינות של החברות המשתתפות היו טכנולוגיות הסייבר. […]