מפגשי צד בועידת שרי הסחר ב OECD

בתאריכים ה 1-2.6.16 יתקיימו שני מפגשים בשולי ועידת שרי הסחר ב OECD. בראשון נדון כיצד לקדם את המו”מ בארגון הסחר העולמי (WTO). בסיום כנס השרים העשירי בניירובי, בדצמבר 2015, אומצו מספר החלטות. המרכזית שבהן היא העלמת סובסידיות ישירות בייצוא במוצרים חקלאיים. החלטות נוספות עסקו בין היתר במתן הקלות למדינות נחשלות (LDC). כעת מתחילים הדיונים לכנס השרים הבא […]