חידוש המו”מ להסכם אזור סחר חופשי עם אוקראינה

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה שואף להרחיב את היצוא מישראל לשווקים חדשים, כחלק ממדיניות הממשלה להידוק היחסים עם מדינות בעולם המתפתח. במסגרת מדיניות זו, ישראל מעוניינת לחזק את הקשרים הבילטראליים עם אוקראינה, בין היתר באמצעות הסכם אזור סחר חופשי (אס”ח). הסכמי אס”ח נועדו לקדם את היצוא הישראלי בשווקי העולם, באמצעות טיפול בחסמי הסחר השונים בהם […]