תעשית המים והשפכים בבריטניה

imagesתעשית המים הבריטית משרתת למעלה מ 20 מיליון בתי אב מפעלים ואירגונים . מדובר במחזור שנתי של מעל 7 מיליארד ליש”ט ותשתיות הכוללות מעל 1,000 מאגרים, כ 2,500 מיתקני טיהור, וכ 9000 מתקני טיפול בשפכים.
ארכה של צנרת המים התת קרקעית בבריטניה הוא כ 700,000 ק”מ שהם פי 200 מארכן של תשתיות הכבישים במדינה או כמרחק לירח וחזרה.

 

בעקבות תהליך ההפרטה שעברו חברות המים הבריטיות ב 1989 השתנתה מפת התעשיה . באנגליה ובוולס פועלות מאז 10 חברות פרטיות המספקות מים ומטפלות בשפכים ועוד 15 חברות המספקות מים בלבד.

בסקוטלנד קיימת החל מ 2002 חברת מים אחת בבעלות פרטית תוצאה של איחוד 3 חברות ציבוריות שפעלו עד אז. ההפרטה לא הגיעה עדיין לצפון אירלנד, שם פועלת חברה ציבורית הכפופה למשרד לפיתוח אזורי.

 

מסמך המדיניות הבריטית שפורסם בראשית שנת 2012, קובע כי המחסור במקורות מים מחייב התתיחסות עניינית וכי ניצול היתר גורם לפגיעה סביבתית. לאור שינויים דמוגרפיים והתחממות כדור הארץ מצביעות התחזיות על החרפת המצב כך שהמחסור במקורות מים הקיים היום בעיקר בדרום מזרח המדינה, יתפשט גם לאזורים אחרים. ההמלצות עוסקות לפיכך בצורך שבשינוי הרגלי צריכה לצד פעילות למציאת מקורות נוספים . התפלה ופתרונות טכנולוגיים שיביאו לחיסכון מוכח, יהיו לפיכך בראש סדר העדיפויות העתידי .
מאז ההפרטה השקיעה תעשיה המים הבריטית יותר מ 90 מיליארד ליש”ט בשיפור איכות מי השתיה, מערכות ההולכה ושיפור השירות לצרכנים. מדובר בסכום משמעותי של כ 3500 ליש”ט לכל משק בית .
מימון הפעילות של חברות המים נעשה ע”י הצרכנים ללא סיבסוד ממשלתי. אף שתחשיב העלות לצרכן כולל מרכיבים של אחזקה ושירוג תשתיות, מתברר שבכך אין די ונדרש לחברות המים כמיליארד ליש”ט מידי שנה לכיסוי גרעונותיהן . המימון החסר נעשה ברובו ע”י הלואות ארוכות טווח כשברקע דרישות חוזרות ונשנות להעלאת תעריפים .

 

את הדיון על מחירי המים מקיימות החברות עם הרגולטור שהחלטותיו מתבססת על תכנית עיסקית ל 5 שנים אותה מגישה כל חברת מים. החברות נדרשות להתייחס למספר רב של פרמטרים הנוגעים להתייעלות, שידרוג תשתיות, בקרת איכות וכו’ . תכנית זו היא בסיס לדיונים המתקיימים עם צוותי הרגולטור ובסופו נקבע שיעור ההעלאה ופריסתו על פני חמש השנים הבאות . כך, מחירי המים ל 2010 – 2015 נקבעו ב 2009 והם עשויים להיות שונים מחברה לחברה לאור צרכים בהם הכיר הרגולטור, נגישות של כל חברה למאגרים תת קרקעיים ונהרות , ומאפיינים טופוגרפיים אחרים.

 

השליטה במחיר משרתת את הרגולטור להציב יעדי התיעלות ואיכות ובעשותו זאת מצטרפים אליו בעלי עניין רבים ובראשם צרכני המים שעיקר פעילותם היא באמצעות מועצת צרכני המים, אירגון בלתי תלוי שהוקם בשנת 2005 והציב שלושה יעדים מרכזיים : הבטחת מחיר הוגן , טיפול יעיל בתקלות ובקרת איכות המים. אירגונים נוספים אותם משתף הרגולטור בתהליך קבלת החלטותיו הם אלה העוסקים באיכות הסביבה, ובבקרת איכות המים.
תחזוקת התשתיות, הרחבתן והכנסת טכנולוגיות מתקדמות הן האתגרים המרכזיים של חברות המים הבריטיות. סעיפי ההשקעה העיקריים של חברות המים הם בניה, תחזוקה והפעלה של מאגרים וכן הוספה של קווי הולכה מרכזיים. אלה תופסים מעל מחצית ההשקעה שמבצעות חברות המים בבריטניה .אתגר מרכזי לתעשית המים הבריטית הוא הרחבת התחזוקה היזומה של הצנרת התת קרקעית שרובה מיושנת. כיום מתבצעת בעיקר “תחזוקת שבר” ואת זאת יש עניין לשנות אלא שמדובר בעלויות מאוד משמעותיות שתתפרסנה על פני זמן.
נתונים שנאספו אודות צפי ההוצאות של חברות הבריטיות בשנים הקרובות , מעלים כי עיקר ההשקעות יהיו בתחומים הבאים :
• תשתיות וציוד להבטחת איכות המים
• מתקני טיפול בשפכים
• מתקני התפלה
• צנרת ומשאבות
• ציוד בקרה ומדידה
• פרויקטי תשתיות ובינוי

 

מה שמפתיע אותנו הישראלים היא העובדה שרק בכ- 40 אחוזים ממשקי הבית בבריטניה מותקנים מודדי מים ולפיכך קיימת חלוקה בין מי שמשלם על פי הצריכה בפועל לאלה שתשלומם הוא גלובלי עפ”י תחשיב אזורי. לאור האילוצים הקיימים, מצב זה ישתנה כך שיותר בתי אב ישלמו על פי הצריכה בפועל. מוני מים הוא לפיכך תחום נוסף בו יש פוטנציאל מכירות לחברות ישראליות.
לנציגות הכלכלית בשגרירות ישראל בלונדון קשרי עבודה טובים עם השחקנים העיקריים בתעשית המים הבריטית. לפני כשנתיים נחתם ביוזמתה מזכר הבנות בין BRITISH WATER – האירגון המייצג את החברות הטכנולוגיות מתחום המים לבין מתימו”פ – הגוף הישראלי העוסק בקידום החדשנות בתעשיה. בנוסף עסקה הנציגות הכלכלית בהבאת משלחת חברות מים ישראליות לבריטניה לצורך פגישות עם חברות מים מקומיות, תיאום ביקורים בארץ של מקבלי החלטות בחברות מים בריטיות וטיפול בפניות פרטניות של חברות ישראליות המבקשות להציג חדשנות בתחום .

 

משלחת בריטית המונה 17 בכירים תגיע לתערוכת ווטק וביניהם נציגי חברות מים אזוריות, נציגי חברות הנדסה, נציגי תעשיות שהן צרכניות מים גדולות, משקיעים , אנליסטים ונציגי אירגונים רלבנטיים.
בנוסף לביקור בתערוכה תוכננו למשלחת ביקור בחברות מים עירוניות, במתקני טיהור ובחברות תעשיות. עוד מתוכננת קבלות פנים בהשתתפות עשרות נציגי חברות ישראליות.
טכנולוגיות מים הוא תחום מוביל בפעילות הנציגות הכלכלית בלונדון הצופה שיתוף פעולה מתרחב בין גורמים בריטיים וישראליים כמו גם איחוד יכולות להשתתפות במכרזים במדינות שלישיות.
בריטניה ממשיכה להיות שוק היצוא השני בחשיבותו למדינת ישראל. היקף הסחר הבילטרלי בין ישראל לבריטניה הוא מעל 5 מיליארד דולר כשלישראל עודף משמעותי במאזן המסחרי.

צור קשר עם:

נח שני

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל