חוקי המשחק משתנים עם הטאבלט בטורקיה

שוק התקשורת והטאבלט הטורקי חווה שנה חזקה וגדילה ברבעון השני של שנת  2013  ושומר על שיעורי משלוח – חזה מהגבוהים יותר. לדברי חברה לנתונים בינלאומיים , משלוחי לוח התקשורת הרחיבו 264.5 % שנה על שנה ב Q2 2013 להגיע 746,499 יחידות ברבעון. למרות המחאות והפגנות בפארק גזי נגד הממשלה בסוף מאי, וירידה באמון צרכנים, גורמים […]