עדכונים לתעשייה

מדינות צפון אירופה ובכלל זה הולנד, שבדיה, דנמרק, נורבגיה גרמניה והמדינות הבלטיות הן מהמובילות בעולם בדיג הימי. השפעות הקורונה והמשבר העולמי השפיעו גם על המגזר החקלאי של מדינות צפון אירופה והחקלאות הימית אשר מצטיירת כלא יעילה ומזיקה לסביבה.
איתן קופרשטוך
תעשיית דיג בימי קורונה
באדיבות רשות שדות התעופה, תוכלו למצוא מטה את רשימת חברות התעופה אשר ממשיכות להוביל מטענים לישראל וממנה, וכן לוח טיסות מעודכן לתקופה שבין 25-31 במרץ.
תומר היווי
לוח טיסות מטען אפריל
מינהל סחר חוץ פועל לגבש תמונת מצב עדכנית על תחום ההובלה הבינלאומית לאור משבר הקורונה, לצרכי החברות והתעשייה בישראל. תמונת המצב נשענת על שיחות עם חברות הובלה ולוגיסטיקה ועם התעשייה, פרסומים ודיווחים שונים וכן עדכונים מנספחים כלכליים הפרוסים ברחבי העולם.
תומר היווי
מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, ובתוכו מערך הנספחויות הכלכליות של ישראל בסין, עוקבים בדאגה אחר המתרחש בסין ומחזקים את העם הסיני בימים לא פשוטים אלו. בשל המצב, הנספחויות הכלכליות של משרד הכלכלה והתעשייה בסין פועלות במתכונת מצומצמת.
תמר להב