מכתב לתעשייה בישראל

מר שי רינסקי, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, העביר ליצואנים הישראליים מכתב אודות חוזקה של התעשייה הישראלית בימי משבר הקורונה
מטה מינהל סחר חוץ