קול קורא לקבלת מענקים עבור פיילוטים ושת”פ במחקר ופיתוח

לאחרונה פורסם קול קורא לשיתופי פעולה לקיום שת”פ במו”פ וקיום פיילוטים בין חברות ישראליות ושותפים בסין. התכנית, ביוזמת רשות החדשנות,, China Ministry of Science and Technology Jiangsu Science and Technology Department, Department of Science and Technology of Shandong Province, Innovation and Technology Commission, Shenzhen Science, Technology & Innovation Commission Science & Technology Commission of Shanghai […]