הפתיחה המחודשת של סין לעולם

לאחר משבר מגפת הקורונה שפקד את סין בשנים האחרונות, סין החלה לאחרונה להיפתח שוב לעולם ולהקל את מדיניות “האפס קורונה” אשר החזיקה בה בשנים האחרונות. ביטולן של מגבלות הקורונה בסין תשפיע על הכלכלה העולמית- בין אם בשינוי כמות הדרישה לייבוא למדינה ובין אם בהשפעה על מחירי מוצרים בשוק העולמי. שלוש השנים האחרונות אשר היו בסימן […]