הענק האדום: כל מה שרציתם לדעת על הקמת חברה וכניסה לפעילות בסין- ניהול ההון האנושי

הענק האדום: כל מה שרציתם לדעת על הקמת חברה וכניסה לפעילות בסין- חלק ד’ בסדרה והפעם נדבר על ניהול ההון האנושי

בחלקים הקודמים של סדרת המאמרים “הענק האדום” צללנו עמוק להבנת ההליך המורכב של הקמה ותפעול של חברה זרה בסין וצורות התאגדות קלאסיות ומיוחדות בסין, והפעם בחלק ד’ בסדרה, נעמיק באחד ההיבטים החשובים בניהול חברה בכלל, ובסין בפרט – ניהול ההון האנושי.

לקריאת החלק הראשון, החלק השני והחלק השלישי בסדרה 

בהעסקת כוח אדם בסין, מעסיקים יכולים לפעול באמצעות שני חוזי העסקה מרכזיים: חוזים לתקופה קצובה (לתקופה מוגדרת מראש) וחוזים ללא הגבלת זמן. בכל אחד מהחוזים אפשר להעסיק עובדים במשרה מלאה או חלקית, עליהם חלים הסדרים שונים. על מעסיקים בבואם לשקול את צורת העסקה, להתחשב במשך הזמן הרלוונטי לכל חוזה, מיסוי, והיכולת לסיים את העסקה.

 סוגי חוזים:

 1. חוזה לתקופה קצובה – יוצר יחסי עובד-מעביד לפרק זמן מסוים, וניתן להשתמש בו להעסקה בהיקף משרה חלקי או מלא. חוזה זה ניתן לחידוש פעם אחת בלבד, אם יש עניין בחידוש נוסף (בפעם השנייה), המעסיק מחויב לתת לעובד חוזה לתקופה לא-קצובה.

בחוזה למשרה מלאה ניתן לקבוע תקופת מבחן – מעסיקים יכולים לקבוע תקופת מבחן בתחילת החוזה, שבמהלכה קל יחסית לפטר את העובד (אורכה תלויה במשך החוזה לתקופה הקצובה) ובשכר נמוך יותר מהשכר המלא. במהלך תקופת המבחן, המעסיק רשאי לפטר את העובד אם נמצא שהוא אינו עומד בדרישות התפקיד, כאשר נטל ההוכחה הוא על המעסיק.

לגבי עובדים במשרה חלקית, חלים מספר כללים:

  • לא ניתן להעסיקם במשך יותר מ-4 שעות ביום, או 24 שעות בשבוע.
  • תקופת מבחן אינה מותרת והמעסיק או העובד רשאים לסיים את ההסכם בכל עת
  • העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורין
  • יש לשלם לעובד כל 15 יום, לפחות
  • אינם נדרשים לחתום על חוזה בכתב
 1. חוזה לתקופה לאקצובה – החוזה לתקופה לא-קצובה מבטיח לעובד ביטחון תעסוקתי עד לפרישה הודות לתקופה הבלתי מוגבלת של החוזה והעילות המוגבלות לפיטורין של העובד, כמפורט בטבלה בהמשך.
 2. הסכם עבודה אישי – הסכמי עבודה אישיים משמשים לעיתים למשרות עונתיות שבהן ניתן להגדיר את היקף העבודה בצורה ברורה מאוד. בשל חוסר הבהירות המשפטית המאפיינת הסכמי עבודה אישיים בסין, הם חשופים יותר למחלוקות ואף להתדיינות משפטית. לכן, זו אינה בחירה פופולרית בסין. צורת העסקה זו רלוונטית בעיקר לחוזים עבור פרויקטים ספציפיים בהם מועסק העובד, ולא על פי משך הזמן. לאחר השלמת הפרויקט, יחסי העבודה מגיעים לסיומם והחברה חייבת לשלם פיצויי פיטורין לעובד. תקופת מבחן אינה מותרת.

הסדרים שאינם במסגרת הסכם העסקה – מדריך לעובד (Employee  Handbook)

בנוסף להסכם העסקה, חברות יכולות לקבוע מדריך לעובד בסין (מסמך המכונה גם מדריך למועסק -Employee Handbook או Company Rulebook). במדריך מפורטות הוראות מפתח שאינן נכללות בחוזים סטנדרטיים כדוגמת: שעות נוספות, חופשות, בונוסים, הסכמי סודיות, תקנוני התנהגות, סטנדרטים להערכת ביצועים ולקידום, ומדדי ביצוע עיקריים (Key Performance Indicators או KPI). מדריך לעובד הוא שכבה נוספת של הגנה לחברה והוא מספק הסברים משלימים הנוגעים לתנאים מחייבים, העשויים להקל על ההוכחה כי עובד הפר כלל של החברה. הפקת מדריך כאמור מומלצת לכל חברה זרה ובפרט עבור חברות בצמיחה להן יותר מעשרה עובדים.

תנאים סוציאליים וביטוח לאומי

תשלומים לביטוח לאומי בסין הם תשלומי חובה לקרנות ממשלתיות, המבוצעים על ידי המעסיק והעובד (המעסיק אחראי על הניכוי במקור בכל חודש).

קיימות חמש קרנות ביטוח לאומי בסין:

 • פנסיה
 • אבטלה
 • קרן ביטוח רפואית
 • תאונת עבודה
 • לידה

בנוסף לקרנות אלה, ישנה “קרן דיור חובה” שנכללת במסגרת הביטחון החברתי. העובדים מחויבים גם הם לבצע את התשלומים שלהם לכמה סוגים של קרנות ביטוח לאומי ולקרן הדיור, כאשר החלק שמשולם על ידי המעסיק הוא בדרך כלל הגבוה יותר מבין שני הצדדים. למעשה, תשלומים לביטוח לאומי בדרך כלל מוסיפים עלות נוספת של בין 30 ל-45 אחוזים לשכר העובד בכל חודש.

שיעורי ההפרשה בפועל והשימוש בביטוחים מצד המעביד והעובד יכולים להשתנות במידה ניכרת בין עיר לעיר ומומלץ לבדוק זאת פרטנית. עם זאת,

הטבלה שלהלן מספקת ממוצעים גסים של שיעורי ביטוח ותיאורים של תוכניות ביטוח:

* בערים מסוימות בסין, המעביד והעובד רשאים להפריש מעל ל- 12%.

בסוף שנת 2011, ממשלת סין הכריזה כי יש לכלול זרים במערכת הביטוח הלאומי בתעריפים זהים לאלה של אזרחים סינים (למעט קרן הדיור).

מיסוי

בהתאם לחוק מס הכנסה אישי (the Individual Income Tax Law) של הרפובליקה העממית של סין, מס הכנסה אישי מוטל על כל האנשים, לרבות בעלי אזרחות סינית וזרה, המתגוררים בסין או המפיקים את הכנסתם מסין. תושבי סין בדרך כלל כפופים למס על הכנסתם ברחבי העולם, בעוד שלא-תושבים ממוסים על הכנסתם ממקור סיני בלבד.

 הכנסה חייבת במס של מי שאינו אזרח סיני

כדי לקבוע האם אדם זר העובד בסין כפוף למס סיני, יש צורך לבחון כמה זמן הוא שהה בסין, את מקור הכנסתו והיכן מושבו.

בטבלה שלעיל ניתן לראות כי נישומים שמושבם אינו בסין לא יידרשו לשלם מס הכנס אישי (IIT) על הכנסתם הבינלאומית אם מספר השנים העוקבות שבהן שהה בסין למשך 183 ימים או יותר במצטבר הינו יותר משש. כלל זה מכונה “כלל שש השנים”, ותחולתו היא מה – 1 בינואר 2019 ואילך.

שיעורי מס הכנסה אישי וניכויים מהירים

IIT בסין מוטל על הכנסה משכר וממשכורות בשיעורים פרוגרסיביים הנעים בין 3 ל-45 אחוזים, על רווחי הון בשיעור אחיד של 20 אחוזים ועל ריבית, דיבידנדים ותמלוגים בשיעור אחיד של 20 אחוזים. IIT על שכר ומשכורות מנוכה בדרך כלל מס במקור על ידי המעסיק ומשולם לרשויות המס בכל חודש.

נישומים תושבי קבע

שיעורי מס ההכנסה האישי (IIT) עבור נישומים שהינם תושבי קבע:

* הנתונים נכונים ליום כתיבת המדריך.

נישומים שאינם תושבי קבע

שיעורי מס ההכנסה האישי (IIT) עבור נישומים שאינם תושבי קבע יהיו כדלקמן:

* הנתונים נכונים ליום כתיבת המדריך.

סיום העסקה:

מנקודת מבט משפטית, פיטורי עובדים בסין עלולים להיות מסובכים מאוד ומומלץ להיעזר בגורמי מקצוע בתהליך.

 

פיצויים מוקדמים

אם המעסיק בוחר לסיים את ההעסקה לפני פקיעת החוזה הראשון לתקופה קצובה – פעולה זו נחשבת “פיטורים מוקדמים” ויחולו דרישות נוספות. במקרה כזה, על אף שייתכן וישנם עילות לפיטורים חד-צדדיים, אופן הפעולה הבטוח ביותר הוא באמצעות הגעה להסכמה הדדית עם העובד, כולל תנאי סיום העסקה.

פיטורים מותרים

סיכום

חלק חשוב בהקמה וניהול חברה בסין הוא היבטי כוח אדם, בחירה בחוזה תעסוקה מתאים, הגדרת תנאי העסקה בצורה ברורה ובחירת מקום מושבה של החברה גם בהיבטים של מיסוי עובדים. בחירה ותכנון נכונים, יכול להקל מאוד על פעילות החברה ולמנוע הוצאות כספיות מיותרות.

כיום למשרד הכלכלה והתעשייה חמש נציגויות בסין, המתמקדות בקידום הפעילות העסקית הישראלית במדינה. בנציגות הכלכלית בבייג’ינג אנו מקפידים להתעדכן בשינויים הרגולטוריים בסין ולהנגיש מידע זה אליכם. בשנים האחרונות סייענו למאות חברות ישראליות להתמודד עם קשיים רגולטוריים שונים כגון רישום, תקינה, הקמת ישות משפטית, הגנה על קניין רוחני ועוד. נשמח ללוות חברות ישראליות נוספות בתהליך הכניסה לשוק הסיני ולסייע להן להתגבר על מכשולים רגולטוריים ואחרים לאורך פעילותן העסקית בסין.

אנחנו מזמינים אתכם, היצואנים הישראלים, להיעזר בנו ובאגף למדיניות והסכמי סחר בכל שאלה. באפשרותנו לסייע לכם בטיפול בחסמי סחר, בהבנה של תהליכי רגולציה ובהתמודדות עם נבכי הביורוקרטיה הסינית, בסיוע אל מול גורמי ממשל, וככל שנדרש באיתור סיוע משפטי מתאים.

 

ליצירת קשר עם הנספחות: Beijing@israeltrade.gov.il

ליצירת קשר עם האגף למדיניות והסכמי סחר: IsraelFTAs@Economy.gov.il

למידע נוסף, אתר המינהל לסחר חוץ: www.itrade.gov.il

בלוג המינהל: www.israel-trade.net

 

ובפעם הבאה נדבר על איזורי מס מועדפים ואיזור סחר מועדף.

 **הבהרה**

סדרת מאמרים אלו אינה מתיימרת להכיל את כל הנושאים הנוגעים להקמת חברה בסין והמידע אינו מהווה תחליף להיוועצות עם גורמי המקצוע הרלוונטיים. מטרתו להציג את עיקרי הדברים באופן תמציתי, ככל האפשר, ולאפשר הבנה והתמצאות ראשונית בנושא. כמו כן, יש לזכור כי המאמרים משקפים את המצב בתחום, נכון למועד כתיבתו, עובדה החשובה בפרט לנוכח קצב השינוי המהיר בחקיקה וברגולציה הסינית.

צור קשר עם:

אסתי איילון קובו וירדן יפתח

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל