הענק האדום: כל מה שרציתם לדעת על הקמת חברה וכניסה לפעילות בסין – חלק ב’ בסדרה

והפעם נדבר על צורות התאגדות קלאסיות בסין ועל היתרונות והחסרונות של כל צורת התאגדות 

בחלק השני של סדרת המאמרים “הענק האדום” נצלול יותר לעומק בהבנת ההליך המורכב של הקמה ותפעול של חברה זרה בסין ונדבר על צורות התאגדות קלאסיות בסין.

כפי שנראה, לכל יישות משפטית היתרונות והחסרונות שלה וחשוב ביותר להבין מה היישות המתאימה לפעילות שלכם בסין.

ישנם שלושה סוגים עיקריים של מבני השקעה שחברות השקעה זרות (FIE) יכולות להקים בסין:

 1. משרד נציגות  (RO)Representative Office
 2. חברה בבעלות זרה מלאה Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE)
 3. מיזם משותף Equity Joint Venture  (EJV)

כדי להקים חברה בסין, על כל צורותיה, קיימת דרישה מקדימה לרכוש או לשכור שטח משרדי (במקום המרכזי של העסק) ולרשום אותו במשרדי ה-State Administration for Market Regulation  (SAMR) – המינהל לרגולציית שוק.

משרד נציגות RO (Representative Office)

משרד נציגות (RO) זו דרך טובה עבור משקיעים המבקשים “לחוש” את השוק הסיני, שכן מדובר במבנה ההשקעה הזרה הקל ביותר להקמה. בכדי להקים RO, החברה-האם שנמצאת מחוץ לסין נדרשת להיות בת שנתיים לפחות.

על חברות RO נאסר לרוב לעסוק בפעילויות למטרות רווח והם רשאים על פי חוק לבצע את הפעילויות הבאות בלבד: 

 • חקר שווקים, הצגת מוצרים ופעילות יח”צ הקשורה למוצריה של החברה או לשירותים אותם היא מציעה.
 • פעילויות הקשורות למכירת מוצרים או שירותים וכן לרכש מקומי או להשקעה מקומית.

שלא כמו ישויות כדוגמת WFOE, RO אינה נחשבת ישות משפטית ועל כן אין לה זכויות אזרחיות, אין לה הון רשום, היא אינה יכולה לשאת באחריות אזרחית-נזיקית (civil liability), והיא בעלת יכולת מוגבלת לגיוס עובדים.

חברות RO נדרשות להעסיק עובדים מקומיים באמצעות סוכנות כוח אדם מוסמכת. הסוכנות פועלת כמעסיק מבחינה משפטית, ומספקת עובדים ל-RO תמורת עמלה. ה-RO רשאית לגייס באופן ישיר עד ארבעה עובדים זרים.

על אף ש-RO אינה רשאית להפיק הכנסות ולמעשה החברה האם צריכה להפקיד כספים להוצאות שלה, היא ממוסה כחברה קבועה בסין. על כן, המשקיעים ב-RO צריכים לעקוב אחר הוצאותיה, שכן שככל שההוצאות גדולות יותר, כך המס המוטל עליה גבוה יותר.

הליך ההקמה של RO אורך לרוב בין 2-4 חודשים.

בעלי תפקידים מרכזיים

נציג ראשי הממונה על ידי מועצת המנהלים של החברה-האם, והוא האחראי לפעילות השוטפת של ה-RO. החוקים בסין אינם מציינים בבירור את היקף סמכותו של הנציג הראשי או מגבילים אותה, אך מרבית המסמכים הממשלתיים מחייבים את חתימתו.

חברה בבעלות זרה מלאה (WFOE) תחת חוק ההשקעות החדש (ה– FIL)

WFOE  Wholly Owned Foreign Enterprise   מבנה ההשקעה הזרה הנפוץ ביותר, ישות משפטית (לרוב חברה בע”מ, אך אין הגבלה על צורת ההתאגדות), בבעלות מלאה של משקיע זר אחד או יותר.

משקיעים יכולים להקים WFOE בכל אחד מן המגזרים שאינם “מוגבלים” או “אסורים” על פי הרשימות השליליות (לפרטים ראו חלק א’ בסדרת הענק האדום). עם זאת, שייתכן כי באזורים הכלכליים המיוחדים של סין, כגון באזורי הסחר החופשי, יחולו כללים אחרים.

שלא כמו RO, חברת WFOE יכולה להפיק רווחים ולהנפיק לספקים שלה חשבוניות מקומיות ב-RMB. החבויות של בעלי המניות כלפי WFOE מוגבלות לנכסים שהם מביאים איתם לחברה (בכפוף למבנה ההשקעה). WFOE יכולה גם להעסיק צוות מקומי בצורה ישירה, ללא כל צורך להשתמש בשירותים של סוכנויות כוח אדם.

על המשקיעים להחליט על סכום מינימלי של הון רשום כתלות בגורמים שונים, לרבות האזור, התחום העסקי של החברה, התעשייה במסגרתה פועלת החברה, ההיקף המתוכנן של הפעילות וכן יחס בין הון רשום להשקעה הכוללת (שיכולה לכלול הלוואות מהמשקיע או מבנקים זרים).

יש שלושה סוגים שונים של WFOE:

 • WFOE לצורכי שירות (או ייעוץ)
 • WFOE לצורכי מסחר (או חברה מסחרית עם השקעה זרה [FICE])
 • WFOE לצורכי ייצור

בעוד שכל שלושת המבנים חולקים את אותה זהות משפטית, הם שונים באופן משמעותי מבחינת נהלי ההקמה שלהם, העלויות וטווח הפעילויות המסחריות בהן הם מורשים לעסוק.

מבחינת מיסוי, חברת WFOE חבה במס חברות על רווחים, לרוב בשיעור של 25%, כאשר חברות קטנות ובעלות רווח נמוך בשיעור של 20% וחברות היי-טק בשיעור של 15%.

תהליך ההקמה

הליך ההקמה אורך בין 4-6 חודשים. בתהליך הקמת החברה יש לבצע הליכי רישום ולקבל אישורים שונים מהרשויות המוסמכות בסין לרבות אישור שם החברה, אישור של משרד הכלכלה הסיני (MOFCOM), רישיון עסק מורחב, רישום ברשויות המס ועוד.

בנוסף, על חברה לפעול להנפקת חותמות רשמיות לצרכים שונים (חותמות רשמיות של החברה המשמשות בין היתר לתיקוף מסמכים וחוזים), לפתוח חשבון בנק למטבע זר ול-RMB ועוד.

טיפ: חשוב מאוד לרשום את שם המותג, סימן המסחר ושאר אמצעי ההגנה על זכויות הקניין הרוחני של החברה ברשויות המתאימות. לפרטים ראו חוברת “קניין רוחני בסין” שפורסמה על ידי מינהל סחר חוץ  במשרד הכלכלה.

התקנות המקומיות עשויות להיות שונות באזורים שונים ומכל מקום מומלץ להיעזר ביועצים מקומיים.

בעלי תפקידים מרכזיים

בעלי התפקידים המרכזיים כוללים את בעלי המניות, יו”ר דירקטוריון פעיל (או מועצת המנהלים), המנהל הכללי והנציג החוקי. בנוסף, חברת WFOE מחויבת להעסיק לפחות מפקח אחד שיפקח על ביצוע חובות החברה על ידי הדירקטורים וסגל ההנהלה הבכירה. הדירקטורים או המנהלים הבכירים בחברה אינם יכולים לכהן במקביל כמפקחים.

מיזם משותף על בסיס חלוקת הון (EJV – Equity Joint Venture) תחת ה –  FILהחדש

המיזם מוקם על ידי משקיע זר אחד (או יותר) וצד סיני אחד (או יותר), כאשר הצד הסיני נדרש להיות חברה או שותפות (ולא אזרח סיני) למעט מקרים חריגים. EJV צריך להיות חברה בעירבון מוגבל או חברת מניות בערבון מוגבל (joint stock company).

אין הגבלה על אחוז הבעלות של השותף הזר, אלא אם כן מצוינת כזו ברשימות השליליות. הרווחים וההפסדים מחולקים בין הצדדים באופן יחסי לחלוקת ההון שלהם ב-EJV.

בדומה, ל- WFOE, על EJV חל מס חברות על רווחים, לרוב בשיעור של 25%, כאשר חברות קטנות ובעלות רווח נמוך בשיעור של 20% וחברות היי-טק בשיעור של 15% ועל החברה לעמד בהון רשום מינימלי וביחס בין הון רשום להשקעה כוללת. בנוסף, החברה רשאית להנפיק חשבונות מקומיות. 

הסיבות להקמת EJV החברה הזרה מעוניינת להשקיע במגזר תעשייתי מוגבל שניתן להשקעה רק דרך מיזם משותף עם שותף סיני (לפרטים ראו חלק א’ בסדרת הענק האדום):

 • המשקיע הזר מעוניין לעשות שימוש בערוצי המכירות והרשת של שותף סיני, המחזיק בידע על השוק המקומי ולגבי חוזים קיימים.
 • ההשקעה המוקדמת הנדרשת מהמשקיע הזר ככל הנראה תהיה נמוכה עבור EJV מאשר WFOE, מכיוון שהיא משותפת עם הצד הסיני של ה-EJV.

תהליך ההקמה

הליך ההקמה אורך בין 4-6 חודשים. טרום הרישוי, יש להגיש ל- SAMR מכתב כוונות או מזכר הבנות, את שם ה- ,EJVחוזה ותקנון התאגדות, אישור מקדים של המועצה הלאומית לפיתוח ורפורמה (NDRC) במקרים של השקעות או רכישת נכסים משמעותיים ועוד.

טיפ: חשוב שבעת הגשת שם ה-EJV, יתבצע רישום ברשויות המגנות על זכויות קניין רוחני של שם המותג, סימן המסחר ועוד. לפרטים ראו חוברת “קניין רוחני בסין שפורסמה על ידי מינהל סחר חוץ  במשרד הכלכלה.

לאחר קבלת האישורים המתאימים על המשקיעים להגיש בקשה ולהירשם ב-SAMR לקבלת רישיון עסק וכן לקבל אישורים נוספים כגון אישור של רשויות המס. לצד זאת יש לפעול להנפקת חותמות רשמיות, לפתוח חשבון בנק מקומי ועוד.

חברות זרות אינן מורשות להגיש את מסמכי הבקשה ישירות ל- SAMR או NDRC ועליהן לשכור את שירותיו של גוף סיני מקומי המוסמך על ידי הרשויות הרלוונטיות לפעול כסוכן.  

בעלי תפקידים מרכזיים

בעלי התפקידים המרכזיים כוללים את מועצת בעלי המניות או אסיפה כללית של בעלי המניות, יו”ר דירקטוריון פעיל (או מועצת המנהלים), מפקח אחד או יותר (כתלות במספר בעלי המניות) והמנהל הכללי. מפקח אינו יכול להיות דירקטור או אחד מסגל ההנהלה הבכירה.

נושאים נוספים שיש להתחשב בהם בהקמת פעילות בסין

קיימות נסיבות מסוימות, בהן דירקטורים ונושאי משרה עשויים לשאת בחבות אישית כלפי החברה במסגרת חוק החברות. נסיבות אלה כוללות:

 • מקרה של הפרת חוק, תקנה מנהלית או תקנון ההתאגדות של החברה במסגרת ביצוע תפקידי החברה, אשר גורמים הפסדים לחברה – תהיה חבות לפיצוי.
 • שימוש לרעה בכספי החברה.
 • ניצול הזדמנויות עסקיות עבור עצמם ללא אישור בעל המניות.
 • ניצול לרעה של תפקידם לשם הפקת הנאה לא ראויה עבור עצמם או עבור צדדים אחרים.

חברות יכולות לרכוש ביטוח חבות ושיפוי עבור דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בכפוף לחריגים כדוגמת מעשים בלתי חוקיים מכוונים.

סיכום

כפי שסקרנו במאמר זה, לכל צורת התאגדות משפטית היתרונות והחסרונות שלה וחשוב ביותר להבין מה היישות המתאימה לכם בהתחשב באופי ובתכלית הפעילות שלכם בסין ולשם כך כדי להיעזר באנשי מקצוע מתאימים.

להלן השוואה בין צורת ההתאגדות השונות:

אפשרות השקעה

תכלית אפשרית

יתרונות

חסרונות

נציגות (RO)

·         חקר שווקים

·         קיום קשרים עם המשרד הראשי בחול

·         סוג ההשקעה הזרה הקלה ביותר להקמה ולתחזוק

·         סוללת את הדרך להשקעה עתידית

·         לא ניתן להוציא חשבוניות מקומיות ביואנים (RMB)

·         חייבת לגייס עובדים מקומיים בעזרת סוכנות מקומית. כמו כן,  איסור העסקה של יותר מארבעה נציגים זרים

·         ממוסה בכבדות אם הוצאותיה גדולות

חברה בבעלות זרה מלאה (WFOE)

·         ייצור

·         מסחר

·         שירותים

·         חופשית הרבה יותר מבחינת פעילות עסקית בהשוואה לנציגות

·         בעלות זרה מלאה (100%) ושליטה מלאה בניהול החברה

·         אופן השקעה המתאים לקביעת נוכחות ארוכת טווח בסין

·         החברה יכולה לספק מגוון רחב של שירותים

·         יכולת לגייס עובדים בצורה ישירה

·         יכולת להמיר רווחים ב-RMB לדולר לצורך העברת כספים לחברת-האם מחוץ לסין

·         הגנה רבה יותר על הקניין הרוחני (שכן החברה בבעלות זרה מלאה)

·         דרישת להון רשום מינימאלי (ביחס לתעשיות נבחרות)

·         הליך הקמה ארוך יחסית

מיזם משותף (JV)

·         מאפשר חדירה לתעשיות המחייבות שותף מקומי על פי חוק

·         מינוף המתקנים, העובדים וערוצי המכירה/הפצה של השותף המקומי

·         ההשקעה המוקדמת הנדרשת מהמשקיע הזר ככל הנראה תהיה נמוכה עבור EJV מאשר WFOE, מכיוון שהיא משותפת עם הצד הסיני של ה-EJV.

 

·         חלוקת רווחים בין המשקיעים הזרים לשותף המקומי

·         פחות שליטה בניהול החברה בהשוואה ל WFOE

·         סיכונים הקשורים להעברת טכנולוגיה (technology transfer) ולקניין רוחני

·         נשיאה בחובותיו של השותף המקומי (המורישאותן לשותף הזר).

·         הליך הקמה ארוך יחסית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כיום למשרד הכלכלה והתעשייה חמש נציגויות בסין, המתמקדות בקידום הפעילות העסקית הישראלית במדינה. בנציגות הכלכלית בבייג’ינג אנו מקפידים להתעדכן בשינויים הרגולטוריים בסין ולהנגיש מידע זה אליכם. בשנים האחרונות סייענו למאות חברות ישראליות להתמודד עם קשיים רגולטוריים שונים כגון רישום, תקינה, הקמת ישות משפטית, הגנה על קניין רוחני ועוד. נשמח ללוות חברות ישראליות נוספות בתהליך הכניסה לשוק הסיני ולסייע להן להתגבר על מכשולים רגולטוריים ואחרים לאורך פעילותן העסקית בסין.

אנחנו מזמינים אתכם, היצואנים הישראלים, להיעזר בנו ובאגף למדיניות והסכמי סחר בכל שאלה. באפשרותנו לסייע לכם בטיפול בחסמי סחר, בהבנה של תהליכי רגולציה ובהתמודדות עם נבכי הביורוקרטיה הסינית, בסיוע אל מול גורמי ממשל, וככל שנדרש באיתור סיוע משפטי מתאים.

 

ליצירת קשר עם הנספחות: Beijing@israeltrade.gov.il

ליצירת קשר עם האגף למדיניות והסכמי סחר: IsraelFTAs@Economy.gov.il

למידע נוסף, אתר המינהל לסחר חוץ: www.itrade.gov.il

בלוג המינהל: www.israel-trade.net

 

ובפעם הבאה – נדבר על יישויות משפטיות ייחודיות ועל היתרונות והחסרונות לכל סוג יישות.

**הבהרה**

סדרת מאמרים אלו אינה מתיימרת להכיל את כל הנושאים הנוגעים להקמת חברה בסין והמידע אינו מהווה תחליף להיוועצות עם גורמי המקצוע הרלוונטיים. מטרתו להציג את עיקרי הדברים באופן תמציתי, ככל האפשר, ולאפשר הבנה והתמצאות ראשונית בנושא. כמו כן, יש לזכור כי המאמרים משקפים את המצב בתחום, נכון למועד כתיבתו, עובדה החשובה בפרט לנוכח קצב השינוי המהיר בחקיקה וברגולציה הסינית.

צור קשר עם:

אסתי איילון קובו וירדן יפתח

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל