קול קורא להגשת מועמדות לייצוא טכנולוגיות רפואיות

קול קורא של הנספחות הכלכלית בדרום סין ומכון הייצוא להגשת מועמדות לייצוא טכנולוגיות רפואיות מישראל לאיזור הסחר המיוחד של היינאן ללא CFDA.