יוזמת דרך המשי כמקפצה לפעילויות עסקיות

יוזמת "דרך המשי החדשה" ("החגורה והדרך") היא כינוי לתוכנית אסטרטגית, שמטרתה ליצור חיבור גיאוגרפי, הן יבשתי והן ימי, בין סין לבין שאר מדינות העולם. מטרת התוכנית הינה לקדם שיתוף פעולה כלכלי- אזורי בין המדינות לאורך הדרך וכן להקל על העברת הסחורות מסין ליתר מדינות העולם, זאת באמצעות הורדת מחיר השינוע של סחורות והנגשת המסחר. היוזמה […]