שנת החזיר מתקרבתpig year 088

אל תשכחו לשלוח למכרים ושותפים סינים ברכת שנה טובה כי אם לא – הם יזכרו לכם זאת…