זינוק דרמטי ביצוא הסחורות לסין בשלישון הראשון של השנהזינוק דרמטי (של הילדה משמאל)

בתמונה: ילדים סינים מזנקים באופן דרמטי בעוד מרבית תשומת הלב של העולם וגם שלנו בארץ, מופנה לכיוון מלחמת הסחר שתהיה או לא תהיה בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, סין וארה”ב (דומה כי כל יומיים מנשבת רוח שונה מוושינגטון, פעם מפויסת, פעם לוחמנית ובכל מקרה, עד סוף חודש יוני כנראה נדע את הכיוון, כי במהלך חודש […]