"מה עם קצת תרבות?" – על תרבות עסקית בסין

בתקופה האחרונה אני נתקל בלא מעט מקרים שבהם הפער בהבנת התרבות העסקית בסין יוצרת עבור ישראלים רבים קשיים שונים בקידום שיתופי פעולה איכותיים, וזאת למרות ששני הצדדים מעוניינים באותו שיתוף הפעולה. אז מהי תרבות עסקית? תרבות עסקית היא קודם כל תרבות. תרבות היא התודעה שקיימת אצל קבוצה של אנשים, אשר מאפשרת פעולת עיבוד מידע ותגובה […]