יחסינו לאן

ישנו ביטוי בסינית   rù xiāng suí sú   入乡随俗  ,  בתרגום חופשי –  בהיכנסך לכפר, נהג על פי מנהגיו. והוא המקביל לביטוי  “ברומא התנהג כרומאי” בעברית. כשמדובר בסין גם כשרוצים לכבד ולנהוג בהתאם לחוקי “הכפר”,  זה מאתגר כי החוקים והנחות היסוד בבסיסם לא מובנים. התפקיד שלי כנספחת כלכלית  (בין היתר) הוא להוות גשר ולנסות לגשר […]