תכנית פעילות

יעדי התכנית

צוות המשימה פועל במטרה להגביר את חשיפת המשק הישראלי לשוק הסיני, ולהנגיש את היכולות והמשאבים הייחודיים של סין לחברות ישראליות, ובכללם ההון האנושי הקיים בסין, יכולות מדעיות והנדסיות, משאבים פיננסיים, יכולות הייצור וקשרי המסחר עם השווקים המתפתחים. עבודת הצוות נועדה להגדיל את יכולתה של ישראל לפתח סקטורים טכנולוגיים בכדי לחזק את התחרותיות הישראלית בשוק הגלובאלי, ולהגדיל את התשואה וההשפעה של החדשנות והיזמות הישראלית בעולם.

פעילות צוות המשימה נגזרת מתכנית העבודה לקידום והרחבת הקשרים הכלכליים בין ישראל וסין, אשר אושרה במאי 2014 על ידי ועדת השרים לתיאום שיתוף הפעולה הכלכלי עם סין.

יעדי תכנית העבודה כוללים את הכפלת היקף ייצוא הסחורות והשירותים של ישראל לסין בתוך חמש שנים, לסך של כ-5מיליארד דולר בשנה, תוך הגדלת מספרן של החברות הישראליות התורמות לייצוא.

בתחום התיירות, הצוות פועל במטרה להגדיל את היקף המבקרים הסיניים בישראל, ובכללם תיירים, אנשי עסקים ואקדמאים, לכ-100,000 איש בשנה, בתוך חמש שנים. במקביל מגדירה תכנית הפעילות הגדלהמשמעותית של היקף ההשקעות ההדדיות בין שתי המדינות, של תהליכי המחקר והפיתוח המשותפיםושל ההתקשרויות ארוכות הטווח ורחבות ההשפעה בין חברות, ארגונים וממשלות ישראליים וסיניים.

[divider]

מבנה התכנית

פעילות הצוות הבין משרדי מתמקדת בשלושה רבדים; בניית סביבה מאפשרת לשיתוף הפעולה, הענקת תמיכה וחסות ממשלתית לפרויקטים משותפים וקידום פיתוח טכנולוגי משותף.

חיזוק התשתית לשיתוף הפעולה

במסגרת שיתוף הפעולה נוקטת ממשלת ישראל, באמצעות צוות המשימה ומשרדי הממשלה, בשורת צעדים לחיזוק התשתית המאפשרת את קידום הקשרים בין שתי המדינות.

הצעדים הנוגעים לפיתוח התשתית המאפשרת כוללים רפורמה בתחום הוויזות וקביעת מדיניות חדשה למתן אשרות כניסה ושהייה לאזרחים סיניים המעוניינים להגיע לישראל; יצירת תכנית לחיזוק האטרקטיביות לפתיחת קו תעופה ישיר נוסף בין ישראל וסין; עידוד התיירות הסינית לישראל, בדגש על תיירות עסקית; מיסוד תכניות לפיתוח הון אנושי העוסק בקשרים בין שתי המדינות, ובפרט הרחבת מספר הישראלים דוברי סינית בעלי היכרות וניסיון מעמיקים עם התרבות הסינית ועולם העסקים הסיני, לצד חיזוק ההיכרות של צעירים בעולם הממשל והכלכלה בסין עם מדינת ישראל וכלכלתה.

במקביל מחזקת ישראל את הנציגויות הממשלתיות הישראליות בסין על מנת לאפשר להן לסייע באופן מיטבי לחיזוק הקשרים בין המדינות.

הכרה ממשלתית בפרויקטים רחבי היקף

במסגרת הרובד השני של תכנית הפעילות אשר אושרה על ידי ועדת השרים, צוות המשימה מיישם תכנית באמצעותה תעניק ממשלת ישראל הכרה וליווי לפרויקטים עסקיים ישראלים נבחרים, אשרי בוצעו עם גופים סיניים.

התכנית מיושמת בתיאום משרדי הכלכלה והחוץ, והפרויקטים אותם היא תלווה יפעלו בשורת תחומים אשר עשויה להשתנות מעת לעת, ועיקרה תעשיות עתירות ידע; פתרונות חקלאיים; פתרונות להגנה על הסביבה ולשימור משאבי טבע; אנרגיה ואנרגיה מתחדשת; פיתוח תשתית מימונית; פרויקט הדגמה רחב היקף של טכנולוגיות מים ישראליות; פיתוח מערכות בריאות או שיתוף פעולה כללי מול הממשל בשנגחאי.

התכנית תיושם באמצעות הקמת קבוצות עבודה נושאיות לפעילות מול הצד הסיני, אשר מונו על-ידי ראש צוות המשימה. קבוצות העבודה נפגשות פעמיים בשנה עם עמיתיהן המקבילות בסין ונועדו ליצור מרחב פעילות משותף וארוך טווח מול השותף הסיני.

קבוצות העבודה הן האחראיות על הענקת ההכרה הממשלתית לפרויקטים העסקיים במקביל לקידום חברות ישראליות בסין והשקעות הדדיות בין הצדדים, בתיאום עם משרדי הממשלה השונים.

משרד הכלכלה אמון על ניהול מעקב אודות חסמים שעלולים להתעורר בפעילות העסקית המשותפת של חברות ישראליות וסיניות ויסייע בהתמודדות עמם.

עידוד השקעות הדדיות

במסגרת הרובד השלישי של תכנית העבודה בוחנת המדינה אפשרות של חתימה על פרוטוקולים פיננסיים נוספים בין ישראל וסין, לשם צמצום הסיכונים המסחריים והפוליטיים הכרוכים בעסקאות ייצוא בינוניות וארוכותטווח. במקביל פועל צוות המשימה למיסוד מסגרת לעידוד השקעות של חברות סיניות משמעותיות במגזר הטכנולוגיה הישראלי בתחומי פעילותן.