מבזקים
שבת , 16 נובמבר 2019
דף הבית » קרנות ותוכניות סיוע » הפרוטוקול הפיננסי הכללי והחקלאי

הפרוטוקול הפיננסי הכללי והחקלאי

הפרוטוקול הפיננסי הוא הסכם בין ממשלת ישראל לסין בערבות הדדית של שתי המדינות, המאפשר מתן סיוע לחברות ישראליות יצואניות לקבלת אשראי מימוני בעסקאות לטווח בינוני וארוך.

הפרוטוקול מאפשר ליצואנים הישראלים להפוך כל עסקת אשראי לעסקת מזומן ולקונים הסינים לקבל אשראי לעסקאות.

חברת אשרא (חברה ממשלתית לביטוח סיכוני סחר חוץ) מפעילה שני פרוטוקולים פיננסיים המהווים תשתית למימון עסקאות ומעניקים תמיכה לחברות המעוניינות למכור מוצרים בסין או בפרויקטים בסין. הפרוטוקול הפיננסי מהווה מסגרת למימון עסקאות לטווח בינוני וארוך ומסדיר את מהלך ביצוע עסקאות היצוא לסין ומימונן באמצעות קווי אשראי בין-בנקאיים מוגדרים מראש.

–          פרטים נוספים על הפרוטוקול

–          מצגת חברת אשרא על הפרוטוקול (דצמבר 2014)

–          אתר חברת "אשרא"

–          מצגת משרד האוצר על הפרוטוקול (דצמבר 2014)

א. הפרוטוקול הפיננסי הכללי

הפרוטוקול הפיננסי הכללי פעיל למעלה מעשור ותומך בחברות ללא מיקוד ענפי ומהווה בסיס לעסקאות בתחומי הציוד הרפואי, מים (התפלה וטיהור מים) ותקשורת.

ב. הפרוטוקול הפיננסי החקלאי

בשנת 2012 נחתם פרוטוקול פיננסי ייעודי לענף החקלאות בהיקף של 300 מיליון דולר במטרה לשדרג את היכולות החקלאיות בחמש פרובינציות בצפון מערב סין – Xinjiang, Ningxia, Gansu, Shanxi, ו Qinghai.

–          פרויקטים שונים המבוצעים במסגרת הפרוטוקול