מבזקים
יום שישי , 23 אוגוסט 2019
דף הבית » קבוצות העבודה
  • סגן יו"ר קבוצת ההייטק הסינית, מר Ren Zhiwu, וראש קבוצת ההייטק הישראלית, מר אבי חסון, בביקור הקבוצה בישראל, יולי 2014 (צילום: צוות המשימה)

  • חברי קבוצות ההייטק הסינית והישראלית בעת ביקור בישראל בחודש יולי 2014, עם נציגי קרנות הון סיכון סיניות (צילום: צוות המשימה)

  • ביקור חברי קבוצת ההייטק הסינית בתעשייה האווירית (צילום: התעשייה האווירית)

  • ביקור חברי קבוצת ההייטק הסינית בתעשייה האווירית (צילום: התעשייה האווירית)

קבוצות העבודה

במסגרת צוות המשימה פועלות קבוצות עבודה נושאיות האמונות על אפיון פרויקטים משותפים לישראל ולסין, מיפוי היכולות והצרכים משני הצדדים ואיתור תחומים בהם קיימות הזדמנויות לשיתוף פעולה.

קבוצות המשימה אמונות על הרובד השני של תכנית הפעילותאשר אושרה על ידי ועדת השרים, במסגרתו ממשלת ישראל הכרה וליווי לפרויקטים עסקיים ישראלים נבחרים, אשריבוצעו עם גופים סיניים

כיום פועלות ארבע קבוצות עבודה נושאיות בתחומי תעשיות עתירות ידע (הייטק), טכנולוגיות חקלאיות, סביבה ושימור משאבי טבע, ואנרגיה ואנרגיות מתחדשת.

קבוצת תעשיות עתירות ידע – קבוצה בראשות המדען הראשי במשרד הכלכלה ובשיתוף מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה.

הקבוצה עובדת מול מנכ"ל אגף ההייטק ב-NDRC לקידום שיתופי פעולה במגוון סקטורים בתחום תעשיות ההייטק, בהם טכנולוגיות מידע, טכנולוגיות רפואה מתקדמת (בשיתוף משרד הבריאות), חינוך מרחוק (בשיתוף משרד החינוך) ומערכות הון סיכון והון אנושי טכנולוגי.

קבוצת טכנולוגיות חקלאיות – קבוצה בראשות מנכ"ל משרד החקלאות.

הקבוצה פועלת מול מנכ"ל אגף הטכנולוגיה החקלאית ב-NDRC במטרה לקדם פיתוח פרויקטים משותפים בתחומי החקלאות בסין, בהם פיתוח משק חלב מתקדם, טכנולוגיות וידע לפיתוח חקלאות על סף מדבר, חקלאות דייג מתקדמת באזורים מרוחקים ממקורות מים טבעיים, תהליכי הדברה ידידותיים לסביבה, זרעים, תערובות ופרוטוקולי גידול מתקדמים לפירות וירקות, הנדסה ומיכון חקלאי, מערכות חקלאות חכמות המשלבות טכנולוגיות תקשורת ובקרה בתהליכי הייצור החקלאיים, מערכות לשימור סחורה חקלאית (post harvest) וניטור ובטיחות מזון.

קבוצת סביבה ושימור משאבי טבע – קבוצה בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף משרד הכלכלה.

הקבוצה פועלת מול מנכ"ל האגף לסביבה ושימור משאבי טבע ב-NDRC, לפיתוח פרויקטים משותפים בתחומים רלוונטיים, בהם טכנולוגיות לייעול השימוש במים ולשימור מקורות מים, ניהול מערכות מים והתפלת מים מליחים, טכנולוגיות ומערכות לשיפור יעילות אנרגטית ומערכות טיפול בפסולת.

קבוצת אנרגיה ואנרגיה מתחדשת – קבוצה בראשות מנכ"לית משרד האנרגיה והמים בשיתוף מנהלת תחליפי נפט במשרד ראש הממשלה.

הקבוצה עובדת מול ראש סוכנות האנרגיה ב-NDRC למיצוי שיתופי פעולה במספר תחומים, בכללם פיתוח מקורות אנרגיה בישראל, פיתוח דלקים חלופיים (ביו-דלקים, דלקים סינטטיים) למערכת התחבורה בסין ופיתוח מקורות אנרגיה מתחדשת למערכת החשמל בסין.

פרויקטים ממשלתיים

שתי קבוצות נוספות שהוקמו כחלק מצוות המשימה פועלות לקידום פרויקטי ענק פרטניים.

קבוצת "עיר טכנולוגיות המים הישראלית" – הקבוצה אמונה על פרויקט משותף של ממשלת ישראל וממשלת סין להקמת מערכת מים הוליסטית על בסיס טכנולוגיה ישראלית בעיר סינית.

הפרויקט נועד לשמש להדגמת היכולות הישראליות בייעול השימוש במים ולהוות בסיס לפרויקטים דומים בערים נוספות בסין בעתיד. הטכנולוגיות אשר ישולבו בפרויקט כוללות התפלת מים, ניהול וניטור מערכות מים עירוניות והשבה ושימוש מושכל במים לחקלאות. העיצוב הממשלתי של הפרויקט מובל על-ידי משרד הכלכלה.

קבוצה לשילוב ממוקד של טכנולוגיות בתחום הבריאות במערכת הבריאות של שנחאי – היכולות הישראליות בתחום הבריאות מהוות פוטנציאל גדול לשיתוף פעולה, שראשיתו בהטמעת מערכות ישראליות קיימות במערכת הבריאות הסינית, והמשכו בשיתופי פעולה שיאפשרו פיתוח משותף של פתרונות טכנולוגיים המותאמים לצרכים הסיניים.

הפרויקט נועד ליצור מערכת נגישה לחברות ישראליות לבחינת מוצריהן על-ידי מערכת הרגולציה הסינית, הטמעת הטכנולוגיה במערכת הבריאות בשנחאי הנחשבת למובילה בסין, ויצירת בסיס לשיתופי פעולה עתידיים על בסיסה.