מדיניות הסחר של ישראל Archives - בלוג מינהל סחר חוץ


בחר בלוג

הצטרפו לרשימת התפוצה
הכירו את הנספחים הכלכליים
בקשה לתעודת יצואן
Emerging Markets

מדיניות הסחר של ישראל

האגף למדיניות סחר חוץ אחראי על קידום ותחזוקה של הסכמים בינ"ל.
האגף מחולק לשלוש מחלקות:
המחלקה להסכמים בילטרליים – המנהלת מו"מ על הסכמי סחר חדשים של מדינת ישראל במטרה למנוע אפליה של התעשייה המקומית וכדי להבטיח את מקומנו בשווקים השונים.
המחלקה להסכמים מולטילאטרליים – מובילה את הפעילות מול הארגונים המעצבים את המדיניות וכללי הסחר בעולם כיום, כדוגמת ה- WTO. בנוסף עוסקת המחלקה בייצוג המדינה בארגון לשיתוף פעולה כלכלי בפריז ה- OECD. ההתפתחויות בארגונים והשתתפותה הפעילה של ישראל באותם התהליכים, קובעים למעשה את קצב ההתקדמות וההשתתפות של ישראל בתהליכי הגלובליזציה העולמית, שבסופו של דבר מאפשרים לישראל לשפר ולהרחיב את אפשרויות הסחר שלה.
המחלקה למדיניות יבוא – המחלקה עוסקת בגיבוש מדיניות היבוא לישראל ובפישוט הליכי סחר חוץ.