הכשרה מקצועית VET

איך מתמודדים עם מחסור במורים להכשרות מקצועיות? ואיך משלבים בין מסלולי הכשרה מקצועית של נוער ומבוגרים כך שיוכלו להתקדם ולהתפתח המסלולי קידום ואופק לימודי בקריירה המקצועית?

למידה בגיל הרך

סרטון חדש על מחקר שעוסק בגורמים מעכבים או מפתחים, והחשיבות שבלמידה בגיל הרך