צליל להב

צליל משרת כנספח הכלכלי-מסחרי של משרד הכלכלה והתעשייה בטאיוואן.