יוסף (ג'ואי) אברהם

יוסף (ג'ואי) אברהם

יוסף (ג'ואי) אברהם

יוסף (ג'ואי) אברהם מכהן מאוגוסט 2021 כקונסול כלכלי של ישראל בבנגלור, הודו. הוא אחראי על מדינות קרנטקה, תמיל נדו, קרלה, אנדראה פרדש וטלנגאנה בהודו לקידום היחסים הכלכליים בין ישראל לדרום הודו, קידום ועידוד ייצוא סחורות ושירותים ישראלים, פיתוח יחסי מו"פ בין המדינות ובין חברות וכן משיכת השקעות מהודו לישראל. יוסף התקבל לקורס נספחים כלכליים של משרד הכלכלה ותעשייה ב- 1994. לפני כן, שירת כ- 6 וחצי שנים במסגרת העתודה האקדמית של צה"ל. הוא רס"ן במיל. יוסף מילא תפקידים רבים במשרד הכלכלה ותעשייה בישראל ובחו"ל. הוא התחיל את שירותו במשרד הכללה במחלקת אסיה. הוא ארגן והשתתף במשלחת הכלכלית הראשונה להודו. תפקידים נוספים במשרד בישראל כללו מנהל דסק צפון אמריקה בשנים 2001 עד 2003 כממונה על הנספחים הכלכליים של ישראל בארה"ב וקנדה, ומנהל קידום השקעות בין השנים 2009 עד 2011 במטה לקידום השקעות. במסגרת התפקיד במטה לקידום השקעות, היה נציג המשרד לוועדת ההשקעות של ארגון ה- OECD לקראת הצטרפות ישראל לחברות בארגון. יוסף ארגן והכין והשתתף כחבר במשלחת ישראל לבחינת ישראל בפני ועדת ההשקעות של ה- OECD. בין השנים 2015 עד 2012, יוסף היה מנהל תחום במינהל תעשיות. במסגרת התפקיד, יוסף ביקר במפעלים תעשייתיים רבים והכין חו"ד מקצועי לבקשות להקצאת קרקע לתעשייה. התפקיד כלל בחינת התוכניות עסקיות ודוחות כספיים של החברת המבקשות קרקע להקמה או הרחבה של מפעל תעשייתי. יוסף הציג את מינהל תעשיות והשתתף בוועדת תיאום של מינהל אזורי תעשייה לדיון על בקשת החברות והחלטת הוועדה להמלצה על הקצאת הקרקע. יוסף כיהן כנספח כלכלי של ישראל בדרא"פ בין השנים 1996 עד 2000, בארה"ב בבוסטון ,בשנה 2003 - 2004, ביוסטון, ארה"ב בין השנים 2004 - 2007 ובאיסטנבול, טורקיה בין השנים 2011 - 2015 . ליוסף תואר ראשון בהנדסת מכונות מאוניברסיטת בן גוריון ותואר Executive MBA מאוניברסיטת חיפה.

צור קשר עם

יוסף (ג'ואי) אברהם