אז איך תראה 2021 עבור הכלכלה החמישית בגודלה בעולם?Location India. Blue pin on the map.

נדמה שפניה של הודו, ממשלה, חברה וכלכלה, הוא לחזרה למסלול החיים הרגיל, עם מעט מגבלות. ניתן להניח בוודאות כי חיסון יעיל לאוכלוסייה יהיה קרש קפיצה חזרה למסלול לחיים נורמטייבים. על כל המשתמע מכך.