כל מה שרציתם לדעת על חוקי החקלאות החדשים בהודו – מה להם ולחברות הישראליות?

ב20 בספטמבר נכנסו לתוקף שני חוקים חדשים בתחום החקלאות אשר ישפיעו באופן מהותי על מעמד החקלאים במדינה: The Farmers' Produce Trade and Commerce Bill, טקסט החוק The Farmers Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill טקסט החוק מטרות החוקים: לאפשר שוק חופשי ותחרותי הן לחקלאי והן לקימעונאי. לאפשר שיווק ישיר של תוצרת חקלאית מהחקלאי […]