ועידת החקירה הממלכתית לבנקים של אוסטרליה – ואיך זה רלוונטי לישראל

בימים אלה פועלת באוסטרליה ועדת חקירה ממלכתית, שמזעזעת את המערכת הפיננסית והבנקאות המקומית ואיתה את כל מבנה הכלכלה והתעשייה האוסטרלית.

הועדה, המתקראת הוועדה המלכותית לבדיקת התנהלותה של מערכת הבנקאות ותעשיית הפיננסים האוסטרלית: The Royal Commission into the Misconduct in the Banking, Superannuation and Financial Services Industry קיבלה את סמכותה החריגה בעוצמתה, מלא אחר מאשר המושל הכללי מטעמה של מלכת בריטניה באוסטרליה: The General Governor of the Commonwealth of Australia.

fintech1

 

במילים אחרות, מדובר בוועדה חקירה ייחודית ונדירה שמונתה בהמשך לסמכות ששואבת את כוחה, עוצמתה וחשיבותה ממרכז הכוח הפוליטי הגבוה ביותר הקיים בה – מלכת אנגליה, שהיא גם המנהיגה של ‘חבר העמים והמדינות’ (The Commonwealth) עם כוח הגובר על העוצמה והסמכות הרגילים של המערכת המשפטית האוסטרלית או איזה ממשרדי הממשלה וסוכנויות הפיקוח והרגולציה המקומיים בה, שאמורים באופן שוטף לנהל ולפקח על פעילות תעשיית הפיננסים והבנקאות של אוסטרליה.

ההחלטה על הקמתה של הוועדה הוכרזה בדצמבר 2017, ופעילותה החלה בחודש מרץ 2018, הסיבות לכך נעוצות בהמשך לסדרת סקנדלים ושערוריות שהתפרסמו בתקשורת המקומית כנגד מספר רב של בנקים וארגונים פיננסים לרבות בתי השקעות, חברות ביטוח וקרנות פנסיה אוסטרליות.

האשמות התמקדו תחילה בבנק הגדול הפועל במדינה, שהוא מהוותיקים והמוכרים ביותר בתעשייה, שהתמודד עם סדרת חקירות שונות שהחלו כבר מספר שנים קודם לכן בחשדות לפעילויות פליליות ואתיות באופן הפעילות של הבנק שהיו (כך נטען) הפרת החוק הפדרלי מ 2006 למניעת הלבנות הון ומימון טרור.

החקירה מצאה שלא זו בלבד שהייתה הפרה של החוק המקומי, אלא שבמצטבר, הסתכמו בכ- 54 אלף מקרים של טרנסאקציות בנקאיות בהם שימש בנק CBA כמתווך ומאפשר של עסקאות פיננסיות שהיו אסורות על פי החשדות בסכום של כ- 625 מיליון $ אוסטרלי.

לחדד את חומרת העניין, החקירות מצאו מספר עצום של הוראות ביצוע והעברת כספים באמצעות מערכות התשלומים והסליקה של הבנק, הן בנוגע למספר המקרים והן להיקף העסקות שבוצעו – שהיו חייבים להדליק את כל הנורות האדומות בקרב מערכות הפיקוח והמעקב של הבנק עצמו (כאמור ממוסדות הבנקאות הוותיקים, הגדולים ובוודאי שהמנוסה ביותר במערכת הבנקאות המקומית), ולא פחות מכך, של כל גורמי הפיקוח והרגולציה על הבנקים שקיימים במערכת הציבורית של אוסטרליה.

על פי החשד וממצאי החקירות הראשוניות, ניכר שאלה גם אלה כשלו בצורה קולוסלית לפקח ולמנוע, במודע וביודעין, ובכך אפשרו את המשך פעילותו על פני תקופה של כ 3 שנים.

יש לציין, שרק בהמשך לסדרת העבירות על החוקים של מניעת הלבנת הון ומימון טרור בהן נחשד הבנק, הוא הודה וצפוי כעת להיקנס במאות מיליוני $.

בנוסף על האשמות לעבירות פליליות על החוק הפדרלי להלבנת הון ומימון טרור, החלו חקירות נוספות גם כלפי בנקים נוספים באוסטרליה בהם נמצאו סדרת עבירות נוספות שבוצעו לכאורה, בהם חיוב לקוחות פרטיים עבור יעוץ ושירותים שלא סופקו מעולם, זיוף חתימות של לקוחות, חיוב יתר של עמלות בנקאיות, סירוב לשלם ולממן התחייבויות ביטוח בריאות של לקוחות הזכאים לכך, חששות למניפולציה בשערי הריבית וחיוב לקוחות ברכישת ניירות ערך ללא אישורם או הסכמתם.

האשמות כלפי הבנקים הגדולים והחשובים במדינה בהם: ANZ, NAB ו Westpac, הובילו חלק מהם לתשלום כופר והודאה באשמה, עבור חלקם רק כדי להמשיך בפרקטיקות ובאותה מדיניות בדיוק לאחר מכן.

כל אלו היו הממצאים והתוצאות החקירות הראשונות שהתקיימו על ידי ממשלת אוסטרליה עצמה.

התוצאה של החקירות והממצאים הראשונים היו כה חמורים ומזעזעים בהיקפם וחומרתם וקיבלו כיסוי ותהודה רחבים בתקשורת האוסטרלית עד שהמושל הכללי שהוא נציג הכתר הבריטי, החליט שהממשלה האוסטרלית לא תוכל לקיים חקירה הוגנת ושקופה בעצמה, ומעל לראשם של ראש הממשלה וממשלת אוסטרליה ומתוקף סמכותו הורה על הקמת ועדת החקירה הממלכתית.

 

ועדת החקירה שבסמכותה כאמור לבדוק ולחקור לעומק את כל בעלי התפקידים, בכל הרמות ובכל המוסדות והארגונים הפיננסים שנחשדו, יחד עם כל המשרדים והסוכנויות הממשלתיות שהיו אמורים לפקח עליהם, מצאה הוכחות לקיומם של העבירות שתוארו כמעט בכל הבנקים, קרנות הפנסיה, חברות ביטוח שנחשדו, והיא עתידה לסיים את חקירתה והגשת הממצאים וההמלצות במהלך פברואר 2019.

התוצאה המידית של הדברים הייתה פרישתו של מנכ”ל בנק CBA מתפקידו במהלך יולי השנה, במקביל לספיגת הפסדים וירידת ערך משמעותית של חברות ביטוח, בתי השקעות וקרנות פנסיה.

נכון להיום, פרסמה הוועדה מסקנות ביניים שמצאה ממש בחלק נרחב מאוד מהאשמות ומהעבירות שביצעו לכאורה הבנקים, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה וכו’, שצפויים להופיע גם בסיכום הסופי שמתוכנן להתפרסם בפברואר שנה הבאה וכן להמליץ על ביצוע רפורמות ושינוי מדיניות, חובת דיווח ובקרה – שתמנע הישנות המקרים החמורים שתוארו.

עם פרסום המסקנות וההמלצות הסופיות, הערכה היא שלהחלטות ועדת החקירה שיתקבלו יהיו השלכות מרחיקות לכת על תעשיית הפיננסים והבנקאות של אוסטרליה שיחייבו שינוי פרדיגמה, מדיניות והתנהלות, הן ביכולת לפקח על המוסדות הפיננסים והן ביכולת למנוע הישנות עבירות מהסוג שנמצאו. הציפייה היא שהרפורמות שידרשו יחייבו קביעת נהלים, שיפור ואימוץ טכנולוגיות חדשות בהן מערכות ניטור ובקרה, דיווח ופיקוח אחרים מאלו שאפיינו את התעשייה בשנים האחרונות.

בהשוואה עם מקרים דומים שהסעירו את המערכת הפיננסית העולמית שהביאו לקריסת בנקים ומוסדות פיננסים בארה”ב ואירופה במהלך המשבר הפיננסי העולמי של 2008, ממשלות וגופי פיקוח רגולטורים החליטו בין יתר הרפורמות והקשחת מדיניות ונהלים לחייב את המערכת הבנקאית ‘לבטל’ את האלמנט האנושי ולהחליפו בטכנולוגיות מתקדמות, אוטונומיות לחלוטין, שבהגדרה יהיו חסינים להתנהגות אנושית חסרת מוסר או אתיקה.

השנים של אחרי המשבר הכלכלי העולמי התאפיינו לא רק במדיניות קשיחה של רגולציה ופיקוח על המערכת הבנקאית העולמית, אלא היוו זרז לצמיחתה של תעשיית טכנולוגיות: פינטק שהתפתחה והבשילה בין היתר כדי להציע פתרונות טכנולוגיים מתקדמים שיאפשרו פיקוח, מעקב, ניתוח נתונים וקבלת החלטות באמצעות אינטליגנציה מלאכותית AI, למידת מכונה, טכנולוגיות בלוקצ’ין, Digital Transformation וכו’.

Fintech4

 

במסגרת זו, במהלך חודש נובמבר ביקרה באוסטרליה משלחת חברות וסטרטאפים ישראלית מענף הפינטק שביקרה במטות של הבנקים, הגופים והארגונים הפיננסים, חברות הביטוח הגדולות והמרכזיות במדינה וקיימה פגישות עם בעלי תפקידים רלוונטיים לשת”פ עסקי וטכנולוגי עבור כל חברה. הקבוצה הגיע בהובלה של מנכ”ל רשות החדשנות: אהרון אהרון שבמקביל קיים סדרת פגישות עם בכירים במערכת הבנקאות של אוסטרליה והציע להם מוטת שת”פ רחב עם תעשיית החדשנות והטכנולוגיה של ישראל, בדגש על פינטק, אבטחת סייבר, טכנולוגיות AI ובלוקצ’יין.

 

ביקור המשלחת הוא תוצאה של עבודת חשיבה משותפת של הנספחות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה באוסטרליה והרשות הלאומית לחדשנות שמטרתה לחבר בין ידע, יכולות וטכנולוגיה מישראל עם צרכים, אתגרים, מדיניות ורגולציה נדרשים באוסטרליה שהם בין היתר מסקנות עבודתה של ועידת החקירה הממלכתית לבחינת תעשיית הבנקאות והפיננסים של אוסטרליה.

צרו איתנו קשר: sydney@israeltrade.gov.il

 

 

 

 

 

צור קשר עם:

שי זריבץ'

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל