קול קורא רביעי למימון פרוייקטי מו”פ תעשייתי בשיתוף עם חברות טאיוואניות

רשות החדשנות השיקה בחודש יולי האחרון קול קורא רביעי למימון פרוייקטים במסגרת התוכנית לשיתוף פעולה במו”פ ישראל – טאיוואן. חברות ישראליות מכלל הסקטורים הטכנולוגיים, אשר משתפות פעולה או מעוניינות לשת”פ פעולה עם חברות טכנולוגיה מטאיוואן, מוזמנות להגיש בקשות תמיכה במימון פרויקטים בילאטרלים של מו”פ תעשייתי במסגרת התוכנית. חברה ישראלית המשתתפת בפרויקט מאושר תזכה למענק בשיעור […]