הרשות לחדשנות והנספחות המסחרית: הזמנה לרודשואו שנתי של חברות ייצור מתקדם בדרום סין ובטאייוואן

Join the Smart Manufacturing Roadshow to                   Taipei | Guangzhou | Hong Kong                07-11 May 2017 Registration Deadline: March 23rd, 2017   רשות החדשנות מזמינה חברות הפועלות בתחום ייצור מתקדם (Advanced Manufacturing) להגיש מועמדותן להשתתף ברודשואו השנתי לדרום סין כולל טאייוואן. חברות […]