מנהלת המשימה לאומית – גנגס נקי – מזמינה אתכם להציע מועמדות לפרויקט ניקוי הגנגס!

מנהלת המשימה לאומית – גנגס נקי (המשרד למשאבי מים, פיתוח נהרות וחידוש הגנגס) מזמינה אתכם להציע מועמדות לפרויקט ניקוי הגנגס!

להלן מסמך מתורגם לעברית שהובא לעיון הנספחות הכלכלית – מסחרית בשגרירות ישראל בניו דלהי לעיון כל הנוגעים בדבר.

בכוונת מינהלת המשימה הלאומית לטיהור ושיקום הגנגס ליישם פרויקט “טיפול בצינורות ביוב המתחברים לנהר הגנגס” במסגרת התוכנית “נמאמי גנגה“.כחלק מתכנית זו, בכוונתה לטפל בצינורות ביוב הנושאים שפכים ביתיים, אשר מתחברים לנהר הגנגס, במטרה לעמוד בקריטריונים לאיכות שפכים למקווי מים של המועצה המרכזית לבקרת זיהום (CPCB) לכל הפרמטרים העיקריים, באמצעות טכנולוגיה יעילה וחדשנית.

חברות בעלי עניין מוזמנים להגיש הבעת עניין (EOI) כדי להציג את התאמתם הטכנולוגית, אפשרות הביצוע, התנאים הפיננסיים והמגבילים. בסיכום הצגת הטכנולוגיה המוצעת יש לציין בבירור עלות משוערת של המעקב, ההתקנה, התפעול והתחזוקה של המערכת, אשר תוחזר לאחר השלמת תקופת ניסיון חינם בת חודש אחד, או כפי שמוצע ע”י המועמד לפרויקט, הארוך מביניהם, והערכת הביצוע ע”י הוועדה. המשימה ההתחלתית תהיה לצינורות ביוב שהזרימה בהם היא 5-100 מיליון ליטר ליום.

הודעת EOI מפורטת, היקף העבודה, הגבלות נוספות ותנאים והתניות, ניתן להוריד מהאתר www.nmcg.nic.in.

חברות בעלי עניין יכולות להגיש “הבעת עניין” במעטפה חתומה, עם כיתוב ברור: “טיפול בצינורות ביוב המתחברים לנהר הגנגס” ל- NMCG, דלהי, במסגרת תכנית NGRBA [מקור אחד ושני העתקים], רצוי עם עותקים דיגיטליים של כל המסמכים על CD/DVD לשרי פ.ק. ג’הה (Shri P.K. Jha), מדען-D, GKC, משימה לאומית – גנגס נקי (NMCG), Rear Wing, 3rd Floor, MDSS Building, 9, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi – 110003, במהלך השבועיים האחרונים של כל החודשים הזוגיים בשנים 2016-17, החל מאוגוסט 2016.

הממשל המרכזי, בהודעה מתאריך 20.02.2009, הקים את  “הרשות הלאומית לאגן נהר הגנגס” (NGRBA) כרשות מוסמכת לתכנון, מימון, מעקב ותיאום לנהר הגנגס, תוך הפעלת הסמכויות שהוענקו ע”פ חוק (הגנת) הסביבה, 1986. ראש הממשלה הוא יו”ר הרשות מכוח תפקידו, וחברים בה שרי האיחוד הנוגעים בדבר והשרים הראשיים במדינות שדרכן זורם נהר הגנגס, כלומר, אוטרקאנד, אוטר פראדש, ביהאר, ג’הרקאנד ומערב בנגל, בין היתר.

מטרת הרשות היא להבטיח הפחתה אפקטיבית של הזיהום ושימור נהר הגנגס ע”י אימוץ גישה הוליסטית, כאשר אגן הנהר הוא יחידת התכנון. ע”פ אישור ועדת הקבינט לענייני כלכלה (CCEA), המנדט של NGRBA מיושם ע”י המשימה הלאומית – גנגס נקי (NMCG). ברמה הלאומית, NMCG  היא הגוף המתאם והיא נתמכת ע”י קבוצות ניהול תכנית ברמת המדינות (SPMGs) אוטר פראדש, אוטרקאנד, ביהאר ומערב בנגל, שאף רשומות כעמותות ע”פ חוק רישום העמותות, 1860, ותא מקשר לצורך כך בג’הרקאנד.

ממשלת הודו והמשרד למשאבי מים, פיתוח נהרות וחידוש הגנגס (MoWR, RD&GR) הקימו משימת שימור משולבת לנהר הגנגס, בשם “נמאמי גנגה”. כחלק מהתוכנית, ממשלת הודו שואפת לקלוט ולטפל בכל הביוב הזורם פנימה לנהר הגנגס, כדי להבטיח כי איכות המים המטופלים תעמוד לכל הפחות בקריטריונים לאיכות שפכים למקווי מים של CPCB, לכל הפרמטרים העיקריים.

מוזמנים להגיש הבעת עניין (EOI) ספקי ארגון/טכנולוגיה בעלי שם, המוכנים להדגים את הטכנולוגיה שלהם ללא עלות לתקופת מינימום של חודש אחד לפחות, או יותר, תלוי במקרה, כדי לקבוע את התאמת הטכנולוגיה, תוך ציון התוצאה הצפויה של הטכנולוגיה ביחס לפרמטרים שונים של המים לאחר הטיפול. על הארגונים/חברות בעלי השם להגיש הבעת עניין בפורמט מוכתב מראש.

הצעות יתקבלו במהלך השבועיים האחרונים של כל החודשים הזוגיים בשנים 2016-17, החל מאוגוסט 2016. NMCG שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל EOI שהוגשה בתגובה לפרסום זה, או את כולן, מבלי לציין סיבות כלשהן לכך.

הבעת עניין (EOI) מארגון לחידוש צינורות הביוב המתחברים לגנגס באמצעות טכנולוגיה חדשנית

  • הודעת הזמנה לבקשת EOI

המשימה הלאומית – גנגס נקי, עמותה רשומה במשרד למשאבי מים, פיתוח נהרות וחידוש הגנגס, מבקשת / מזמינה את הצדדים / המוסדות / הסוכנויות / החברות בעלי העניין להגיש את הבעת העניין שלהם יחד עם המידע שלהלן. את המידע הנ”ל ניתן להגיש למשימה הלאומית – גנגס נקי (NMCG), Rear Wing, 3rd Floor, MDSS Building, 9, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi – 110003

1.1 מטרת המשימה:

הארגון בעל השם מוזמן להגיש EOI מתגלגלת לטיפול בצינורות הביוב המתחברים לנהר הגנגס באמצעות טכנולוגיות חדשניות וידידותיות לסביבה, להגבלת הגעת הביוב והשפכים הביתיים והתעשייתיים לנהר הגנגס. ההצעות הן לטיפול בצינורות הביוב המתחברים לנהר הגנגס, שנושאים מי שופכין ביתיים, על מנת לעמוד בקריטריונים לאיכות שפכים למקווי מים של CPCB לכל הפרמטרים העיקריים, באמצעות טכנולוגיה יעילה וחדשנית שאינה טכנולוגיה קונבנציונלית. הצעות ספציפיות לצינורות ביוב (ניתן לבחור צינורות ביוב מתוך הרשימה המופיעה בנספח VII למסמך ה- EOI הקיים באתר האינטרנט של NMCG: www.nmcg.nic.in), הכוללות את כל הפרטים הטכניים (הפורמט מופיע בנספח VI) של הטכנולוגיה וכן פרטי עלות הסכום הכולל על בסיס עלות למיליון ליטר ליום (חוזרת ובלתי חוזרת), ניתן להגיש לצד ההצעה.

במסגרת ההצעה לטיפול בצינורות הביוב ע”י התקנת מתקנים חדשניים לטיפול בביוב (STP), ניתן להציע התקנת מתקן על חשבון המציע לשנה אחת בתחילה, כדי לקבוע את האפקטיביות, ולאחר שהיעילות נקבעה ע”י הועדה שהוקמה להערכתה, NMCG עשויה להחליט להחזיר את העלות בפועל מחודשיים ואילך, כולל עלות ההקמה של המתקן, המכונות וכו’. במקרה שנמצא כי ה- STP המוצע/מוקם ע”י החברה אינו עומד בדרישות ועדת ההערכה, לא יתאפשר החזר ולחברה לא תהיה זכות/תביעה לקבלת החזר כלשהו, מלא או חלקי.

1.0 ניתן להוריד את הפרטים  מהאתר של NMCG – www.nmcg.nic.in.

1.1 קריטריונים לזכאות:

הסוכנויות המועמדות ייבחרו על סמך הקריטריונים הבאים:

  • ארגונים ארציים ובינלאומיים כאחד עם משרד רשום בהודו, השייך להם או המנוהל ע”י נציגיהם המורשים.
  • 3-5 שנות ניסיון לפחות בתחום רלוונטי באמצעות טכנולוגיה חדשנית וידידותית לסביבה, ללא שינוי המערכת האקולוגית הטבעית.
  • על ערך הארגון נטו להיות לפחות 1.5 רופי והמחזור השנתי / היקף הטיפול בפרויקטים לפחות 1.0 רופי Cr..

1.2 קריטריונים לבחירה

הוועדה תעריך את הפרויקטים ותיתן משקל לחדשנות, ניסיון קודם בעבודה כזו, יכולת קיום פיננסית של החברות ועניין בביצוע הפרויקטים על חשבונן למשך פרק זמן מינימלי ביחס לתוצאות אפקטיביות בכל הפרמטרים העיקריים.

1.3 דפוס מימון:

הפרויקט ייושם בעזרת 100% מימון מתוכנית “נמאמי גנגה”; התשלומים יהיו על בסיס תביעה/החזר עלות הניסוי בפועל מעבר לתקופת הניסיון חינם, בהתאם להנחיות בנושא.

1.4 מנגנוני מעקב

מעקב אחר פרויקט החלוץ ייערך ע”פ נוהל המעקב שתוכנן בעיקר ע”י NMCG, תוך התייעצות עם CPCB ומוסדות אחרים.

1.5 הגשת בקשה:

המסמך המלא ל- EOI (1 מקור ו- 2 העתקים) יוגש למר פ.ק. ג’הה, מדען-D, המרכז להכרת הגנגס (GKC), משימה לאומית – גנגס נקי (NMCG), 1sr Floor, Rear Wing, 3rd Floor, MDSS Building, 9, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi – 110003, במהלך השבועיים האחרונים של כל החודשים הזוגיים בשנים 2016-17, החל מאוגוסט 2016.

מנהל המשימה ב- NMCG שומר לעצמו את הזכות לקבל את ה- EOI במלואה או בחלקה או לדחותה בשלמותה או בחלקה, מבלי לתת לכך סיבה(ות) כלשהי(ן).

צור קשר עם:

ברק גרנות

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל