אוסטרליה מתעוררת מחלום אמריקני

במלאת 10 לחתימת הסכם סחר חופשי בין אוסטרליה לבין ארצות הברית, ערכו כלכלנים אוסטרליים בחינה לבדיקת היתרונות, שנזקפו לזכות אוסטרליה לאורך שנות ההסכם ונוכחו לדעת, כי הסכם הסחר גרע מהיצוא האוסטרלי ופגע בכלכלת המדינה.

בחינת כלל הנתונים הכלכליים בעשר השנים האחרונות, שנערכה במרכז המחקר יפן-אוסטרליה, חשפה במחקר חדש, כי ההשפעה המשמעותית ביותר של ההסכם הייתה דחיקת כלכלת אוסטרליה ממשאבים זולים, אשר כתוצאה ממנה, אוסטרליה וארצות הברית נמענו מלהרוויח כ-53 מיליארד דולר ,אשר היו מתווספים לכלכלת שתי המדינות לו רק היו נמנעות מלחתום על הסכם הסחר.

הסכם הסחר נחתם בין ג'ון הווארד, ראש ממשלת אוסטרליה וג'ורג' בוש, בימים שלאחר הניצחון הצבאי המהדהד של האמריקאים בעיראק, ניצחון אשר תורגם גם למגרש הכלכלי בדמות הסכמים מיטיבים בינם לבין מדינות שונות. הסכם הסחר בין אוסטרליה וארה"ב העניק ליצואנים אמריקנים יתרון ביצוא סחורות לאוסטרליה על פני יצואני סחורות מקבילות ממדינות אחרות בעולם.

התקווה, שההסכם עם ארצות הברית יתמרץ מדינות אחרות לקיים משא ומתן על תנאים מועדפים בסחר מול אוסטרליה, לא היתה ריאלית, שכן הסכמים מועדפים יהיו יעילים רק אם המשווקים הזולים ביותר יהיו כלולים במשחק. הבדיקה האוסטרלית גילתה, כי לא די בהפסד, שההסכם הסב לשתי הכלכלות, אלא שאפילו בבחינת הממד הצר של היחסים הכלכליים שבין המדינות, לא ניתן להצביע על תוצאה כלכלית חיובית, שנבעה מאותו הסכם סחר בילטרלי.

עורך המחקר ציין מספר סיבות, שהביאו לתוצאה זו וביניהן:

  • ההסכם יוצר הטיית סחר, שכן המדינה המייבאת נמנעת מלייבא את המוצר על בסיס בחינה כלכלית ריאלית של כדאיות ויעילות ולא פעם נאלצת לייבא את המוצר במחיר גבוה יותר ובאופן פחות יעיל וכך, למרות ההטבה הלכאורית הכלולה בהסכם, לקוח הקצה אינו נהנה מההטבה ונאלץ לשלם מחיר גבוה יותר (ראו דוגמאות כאן).
  • הסכם הסחר בין אוסטרליה וארה"ב האריך את מועדי פקיעת פטנטים וזכויות יוצרים מ- 14 ל- 20 שנים ובכך יצר עלות גבוהה לצרכן בתחום המוצרים המוגנים ובעיקר בתחום הפרמצבטי ופגע ביכולת המדינה לייצר באופן עצמאי תרופות, שתוקף ההגנה עליהן פג.
  • הסכם הסחר בין אוסטרליה וארה"ב כולל הגנה רחבה מאוד של שוק החקלאות והגננות האמריקאי תוך קיבוע תגי מחיר ויצירת רשת משפטית סבוכה סביב סוגיית 'כללי המקור' (‘rules of origin’).

הסכמי סחר הם התערבות בכוחות השוק החופשי, תוך שהם מקבעים מערכות יחסים ייחודיות בין שחקנים שונים. עם זאת, התוצאה של מערכת היחסים אינה תמיד מיטיבה, שכן שביל הזהב שבין עלות לתועלת אינו קל לאיתור, בהיותו קו דק מאוד, שנועד לתרום להגברת סחר יותר מהפגיעה הפוטנציאלית הגלומה בו.

אחת המסקנות אליהן כדאי לשים דגש היא, שהסכמי סחר, אשר מתגבשים מסיבות פוליטיות ואשר המוטיבציה לגיבושם אינו כלכלי גרידא, עלולים להביא לפגיעה בכלכלות של אותן מדינות ואפילו לפגוע בטיב היחסים הפוליטיים שביניהן.

תוצאות הסכם הסחר אוסטרליה-ארה"ב נתונים תחת ביקורת מקיפה בימים אלו, מה גם שאל קלחת זו מתווספת הבשלת הסכם הסחר, שבין ארצות הברית לבין 12 מדינות בדרום מזרח אסיה וביניהן סינגפור ויפן, שתי מדינות אשר יחד עם סין מהוות עמודי תווך של הסחר האוסטרלי הבינלאומי (הרחבה על הסכם זה, ראו כאן).

צור קשר עם:

אתי לוי

אהבתם? שתפו

שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב twitter
שתפו בטוויטר
שיתוף ב linkedin
שתפו בלינקדאין
שיתוף ב email
שתפו במייל