Big in Japan

על רקע מגמת ההתקרבות ביחסים בין ישראל התקבלה החלטת ממשלה ב-4.1.2015, המשקפת תוכנית כלכלית המקיפה את כל משרדי הממשלה הרלבנטיים לבניית שותפות מקיפה בין המדינות.

היעד הממשלתי הינו, שהיצוא הישראלי יגדל ב-50% עד שנת 2020 ויעמוד על 1.1. מיליארד דולר. יעד נוסף הינו הגדלת מספר היצואנים, הפועלים בשוק היפני, ב-33%, כך שעד לשנת 2020 יהיו מעל 210 יצואנים ישראלים, המייצאים ליפן יותר מחצי מיליון דולר בשנה.

בתוך כך מוטל על משרד הכלכלה, בהובלת מינהל סחר חוץ והנספחות המסחרית ביפן, לבצע תוכנית כלכלית הכוללת חמישה סעיפים:

א. קיום פעילויות ואירועים לחיזוק הפעילות העסקית של התעשייה הישראלית ביפן ע"י מ,נהל סחר חוץ והנספחות המסחרית ביפן: השתתפות בתערוכות, קידום השקעות של חברות יפניות בישראל, סמינרים להכשרת יצואנים ליפן ובנוסף פתיחת שלוחה של הנספחות המסחרית של ביפן באוסקה.

ב. ביצוע פעילות לחיזוק המיתוג של ישראל כמקור לחדשנות טכנולוגית וכשותפה עסקית ראויה.

ג. הרחבת פעילות המדען הראשי במשרד הכלכלה מול יפן תוך מינוף הסכם המו"פ, שנחתם ביולי האחרון בין יפן לישראל.

ד.  הגדלת החשיפה של חברות ישראליות לחברות יפניות ולהיפך. זאת נבצע, בין היתר, על ידי ארגון מפגשים, קיום משלחות הדדיות וסמינרים הן בארץ והן ביפן.

ה. בחינת האפשרות להרחבת קרן הודו- סין של מינהל סחר חוץ ליפן. במידה ותורחב הקרן, חברות ישראליות המבקשות להקים נציגות שיווקית ביפן יזכו לתמיכה כספית, שתאפשר להן להתמודד עם העלויות הכספיות הגבוהות הנדרשות לבצוע פעולה זו.

לנספחות הישראלית ביפן צפויה פעילות רבה בשנים הקרובות למימוש החלטת הממשלה. בנוסף לביצוע הפעילויות המפורטות בהחלטת הממשלה, אנו מטפלים מדי יום בפניות של חברות יפניות, המבקשות לפעול בישראל וכן של יצואנים ישראלים המבקשים לפעול ביפן. אנו מסייעים באיתור שותפים, גישור על חסמים עסקיים, ביניהם פערים תרבותיים וקשיים רגולטורים וכן מספקים מידע סקטוריאלי ושיווקי ליצואנים הישראלים.

אני בטוחה, שיישום החלטת הממשלה וההתקרבות המשמעותית ביחסים הבילטראליים יסייעו בהשגת היעדים הממשלתיים שהוצבו. עם זאת, חשוב לזכור, כי מדובר בשוק בעל חסמים רבים, שכניסה אליו הינה החלטה אסטרטגית משמעותית, הדורשת הקדשת משאבים כספיים וניהוליים רבים וזמן רב נדרש בכדי להשיג הצלחות בשוק.

צור קשר עם:

נועה אשר

אהבתם? שתפו

שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב twitter
שתפו בטוויטר
שיתוף ב linkedin
שתפו בלינקדאין
שיתוף ב email
שתפו במייל