Women Hold Up Half the Sky

“Women Hold Up Half the Sky” בשנות ה-50, המשפט הזה נאמר על ידי מאו דזה דונג. בעולם העסקים הסיני כיום, נראה כי הוא בדרך להיות יותר ויותר רלוונטי. בשנים האחרונות, הנשים הסיניות נוטלות חלק משמעותי בסצנת העסקים המקומית והבינלאומית. מחקר שנערך בתחום מצא כי 38% מעמדות הניהול הבכירות בסין מאוישות על ידי נשים, זאת בהשוואה ל-24% […]

השתתפות בתערוכת המים בפיליפינים 2015 – ללא עלות

בתאריכים 27-25 במרץ תתקיים בפיליפינים בפעם השלישית תערוכת מים בין לאומית, ולראשונה, ביוזמת השגרירות והנספחות הכלכלית במנילה ובשיתוף עם תכנית Israel NewTech במשרד הכלכלה, התכנית הלאומית לקידום טכנולוגיות מים, ישראל תשתתף בה באופן פעיל ותקים ביתן מידע לאומי בו תציג את יכולותיה בתחום. בתערוכה ישתתפו למעלה מ-350 חברות מלמעלה מ-28 מדינות ובסך הכל צפויים כ-6000 מבקרים. התערוכה […]