משבר המים של הודו – האם תת היבשת מתיבשת?

אם לתמצת במשפט אחד את משבר המים של הודו, מול היצע של 4% ממקורות המים הראויים לשתייה בעולם, הנמצאים בהודו, ישנו ביקוש של 16% מאוכלוסיית העולם. הפער הזה מביא, מצד אחד, לתחרות עזה על מקורות המים הקיימים (כמו במאבק הנוכחי בין מדינת טמיל נאדו למדינת קרנאטקה על מי הנהר המשותף העובר בגבולן) ומצד שני מתבטא […]