אמנת המס בין ישראל לסינגפור- יש דבר כזה!

Taxes Exempt

ההסכם בין ממשלת ישראל לממשלת סינגפור בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים, בזיקה למסים על הכנסה, נחתם במאי 2005 וראוי לידיעה לכל מי שמנהל עסקים בין שתי המדינות. ההסכם נוגע בפרקים רבים הרלוונטיים למשלמי מסים משני צדדי המתרס, ומעניין במיוחד לאור משטר המס הנמוך הנהוג בסינגפור לעומת המשטר הישראלי.

ההסכם חל לגבי מסים על הכנסה המוטלים מטעם אחת המדינות או שתיהן, וכמסים כאלו נחשבים המסים המוטלים על כל ההכנסה, רכיבים של הכנסה, לרבות מסים על רווחים מהעברת מיטלטלין או מקרקעין (נהוג רק בישראל ולא בסינגפור), מסים על שכר ומשכורות. הפרקים בו רבים וכוללים התייחסות להגדרות שנויות במחלקות לעתים (ראו הבג”ץ האחרון בעניינו של מיכאל ספיר תושב סינגפור לצורכי עסקים).

ההסכם מגדיר מהו תושב, איך קובעים את מקום העסקים הקבוע שבאמצעותו מתנהלים העסקים של התושב במדינה המסוימת (באמנה המדינה נקראת “המדינה המתקשרת” ואילו המדינה מנגד מוגדרת “המדינה האחרת”), ואילו סוגים של עסקים נחשבים לעסקים רלוונטיים לצורך מיסוי.

אלו הפרקים שמכילה האמנה ובמעוף הציפור נתאר את המס הנהוג:

 • הכנסה ממקרקעין
 • רווחי עסקים – הרווחים המוגדרים כרווחי עסק יחוייבו במס רק במדינה המתקשרת
 • הובלה ימית ואווירית- יחוייבו במס רק במדינה המתקשרת
 • מיזמים משולבים
 • דיבידנדים- ניתן לחייבם במדינה האחרת (אגב, בסינגפור מס זה הוא אפס!)
 • ריבית – ניתן לחייבם במדינה האחרת עד תקרה
 • תמלוגים – ניתן לחייבם במדינה האחרת עד תקרה
 • רווחי הון – ניתן לחייבם במדינה האחרת
 • שירותים אישיים של עצמאי – לא ניתן לחייבם למעט מקרים מסוימים המפורטים באמנה
 • הכנסה מעבודה – לא ניתן לחייבם במדינה האחרת למעט מקרים מסוימים המפורטים באמנה
 • שירות ממשלתי – לא ניתן לחייבם במדינה האחרת
 • סטודנטים

כן מדברת על האמנה על הכנסות אחרות שלא מפורטות בהסכם, מניעת מסי כפל וההגדרות למסי כפל.

ההמלצה שלנו לכל אזרחי מדינת ישראל למיניהם העובדים בסינגפור ומנהלים עסקים להכיר את האמנה, לבדוק את זכויותיהם וחובותיהם, ולהתייעץ עם גופים מקצועיים לצורך ביאור ובירור סוגיות מס שונות.

בראיה הבלתי מקצועית שלי, נדמה כי אמנת המס נוחה להבנה וליישום, וכי ההסכם עצמו הגון וממצה מנקודת מבטו של משלם המסים הישראלי.

 

בהצלחה בתיאום המס הבא..

צור קשר עם:

רון שניר

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל