אמנת המס בין ישראל לסינגפור- יש דבר כזה!

ההסכם בין ממשלת ישראל לממשלת סינגפור בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים, בזיקה למסים על הכנסה, נחתם במאי 2005 וראוי לידיעה לכל מי שמנהל עסקים בין שתי המדינות. ההסכם נוגע בפרקים רבים הרלוונטיים למשלמי מסים משני צדדי המתרס, ומעניין במיוחד לאור משטר המס הנמוך הנהוג בסינגפור לעומת המשטר הישראלי. ההסכם חל לגבי מסים על הכנסה […]