תוכנית התאמת מוצר לשוק חדש

עובדה קיימת היא, שחברות ישראליות מפתחות בעיקר מוצרים שקהל היעד העיקרי שלהם הינו בשווקים המערביים. פניה חדשה של אותן החברות אל שווקי המזרח, תחייב לפתוח בתהליך של התאמת המוצר לשוק החדש בהיבטי ייצור, רגולציה, שיווק ועוד. במקרים רבים (ובמיוחד במקרה הסיני), עלות התהליך ומשך הזמן הארוך הנדרש לביצוע ההתאמה כמו גם חוסר הידע והשפה המקומית, […]

תוכנית התאמת מוצר לשוק חדש

עובדה קיימת היא, שחברות ישראליות מפתחות בעיקר מוצרים שקהל היעד העיקרי שלהם הינו בשווקים המערביים. פניה חדשה של אותן החברות אל שווקי המזרח, תחייב לפתוח בתהליך של התאמת המוצר לשוק החדש בהיבטי ייצור, רגולציה, שיווק ועוד. במקרים רבים (ובמיוחד במקרה הסיני), עלות התהליך ומשך הזמן הארוך הנדרש לביצוע ההתאמה כמו גם חוסר הידע והשפה המקומית, […]