“Start-Up Nation” מגיעה להונג קונג!

  הונג קונג הינה אחד מהמרכזים הפיננסיים והמסחריים המובילים בעולם. במהלך השנים, הונג קונג הפכה ליעד מרכזי להשקעות זרות מכל סוג ומכל מקום בעולם, ובעיקר מסין. בשנת 2011, ההשקעות דרך הונג קונג היו נמוכות רק מאלו בארה”ב ובסין. כסף רב, פרטי ושל ארגונים וחברות, זורם דרך העיר ליעדים אחרים, או נשאר בה ומחפש אפיקי השקעה. הקשרים […]

“Start-Up Nation” מגיעה להונג קונג!

  הונג קונג הינה אחד מהמרכזים הפיננסיים והמסחריים המובילים בעולם. במהלך השנים, הונג קונג הפכה ליעד מרכזי להשקעות זרות מכל סוג ומכל מקום בעולם, ובעיקר מסין. בשנת 2011, ההשקעות דרך הונג קונג היו נמוכות רק מאלו בארה”ב ובסין. כסף רב, פרטי ושל ארגונים וחברות, זורם דרך העיר ליעדים אחרים, או נשאר בה ומחפש אפיקי השקעה. הקשרים […]