פארקי תעשייה בתאילנד

בתאילנד פועלים כיום כ-49 פארקים תעשייתיים פעילים ב-15 מחוזות. 11 פארקים מופעלים על ידי רשות הפארקים התעשייתיים של תאילנד או ה- I-EA-T) Industrial Estate Authority of Thailand) ו- 38 מופעלים בשיתוף עם יזמים. האחריות לפיתוח והקמה של פארקי התעשייה במדינה ( I-EA-T), בהם מקובצים מפעלים לתעשיות שונות באופן מאורגן ומבוקר, נופלת תחת משרד התעשייה התאילנדי. הפארקים התעשייתיים […]